2022

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2022

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. [...]

Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim za 2022 rok. [...]

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach (lokalach) mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lubień Kujawski na lata 2023-2038. [...]

Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.10.2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.10.2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana kompletnego  systemu zasilania i sterowania automatyką oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim” [...]

Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa hali widowiskowo sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I”. [...]

Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.10.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 października 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski.  [...]

Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.09.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 61/2022Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2022 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa wyposażenia Centrum [...]

Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.09.2022 r.

w sprawie określenia założeń materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawskiej na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. [...]

Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.08.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 sierpnia 2022 roku.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.08.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Marty Fudała.   [...]

Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa ekogroszku oraz ekomiału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 dla szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie, gmina Lubień Kujawski”. [...]

Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.08.2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień [...]

Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.07.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Narty”. [...]

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość. [...]

Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. [...]

Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.07.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.07.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. [...]

Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.07.2022 r.

W sprawie sprzedaży odpadów stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski.  [...]

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. [...]

Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.06.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.06.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej przy kotłowni w m. Kamienna [...]

Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie usług [...]

Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.05.2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.05.2022 r.

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.  [...]

Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na [...]

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”. [...]

Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.05.2022 t. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno" [...]

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE LUBIEŃ KUJAWSKI” [...]

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej projektu pn. "Klub młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece" nr 75/2022/KM realizowanego w oparciu o umowę nr 0068-3/22/KM-EFS [...]

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

w sprawie powołania Komisji przetargowej  oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w [...]

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok. [...]

Zarządzenie nr 16/1/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa dróg gminnych nr 191495C od km 0+000 do km 0+872,nr 191498C od km 0+000 do km 1+098, nr 192177C od km [...]

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz z [...]

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok. [...]

Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”. [...]

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy [...]

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Lubień Kujawski na 2022 rok. [...]

Zarządzenie NR 11/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I”. [...]

Zarządzenie Nr 10/1/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie powołania koordynatora ds. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. [...]

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok.  [...]

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 luty 2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 7.1./2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.02.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaliska" [...]

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.02.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. KAMIENNA (obręb Gliznowo) etap I  [...]

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok. [...]

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 28 stycznia 2022 roku, [...]

Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.01.2022 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski". [...]

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191495C od km 0+000 do km 0+872, nr 191498C od km 0+000 do km 1+098, nr 192177C od km 0+000 do [...]

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

metryczka