Wybory Prezydenta RP 2015

Wybory Prezydenta RP 2015

Informacja Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2015r

Informacja Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Wyborca, mieszkaniec miasta [...]

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informuje się, iż zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Lubień Kujawski przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2015 roku do godz. 14:00 w pokoju nr 14 Urzędu [...]

Zarządzenie nr 11 /2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2015 roku

Zarządzenie nr 11 /2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zapewnienia w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, na obszarze Gminy Lubień Kujawski [...]

Informacja dotycząca wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych, będą [...]

metryczka