Wykonanie Budżetu

Wykonanie Budżetu

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za I półrocze 2020 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień [...]

metryczka