Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014

Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 września 2014 roku

Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie zapewnienia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, [...]

OBWIESZCZENIE Starosty Włocławskiego z dnia 5 września 2014 r.

 - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.  [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 września 2014 r.

 - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej. [...]

metryczka