Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2022 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji [...]

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji [...]

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2019 ROKU  Poniżej informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, osobach [...]

metryczka