Sołtysi i Rady Sołeckie

Sołtysi i Rady Sołeckie

Składy Rad Sołeckich oraz Rady Samorządu Mieszkańców

Wybrane Rady Sołeckie 2015-2019 Antoniewo –Wasiak Gabriela, Rosiak Radosław, Beszyn – Dębczak Bogusława, Chrząstek Wanda, Bilno – Rydzyński Łukasz, Olach Kazimierz, Bagno – Grzelak Edyta, Jaskólska Jolanta, Błędowo – [...]

Wykaz Sołtysów 2015-2019

Sołtysi 2015-2019 Antoniewo – Matusiak Przemysław, Beszyn – Sierakowski Andrzej, Bilno – Ładziński Tadeusz, Bagno – Domowicz Jerzy, Błędowo – Mieczyńska Agnieszka, Czaple – Banasiak Marcin, Chojny – Chmielewski [...]

metryczka