Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 97/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3.12.2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego [...]

Uchwała Nr 6/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.11.2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 9/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.11.2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 9/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29.08.2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lubień Kujawski [...]

Uchwała Nr 16/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11.08.2018 roku

wyrażająca opinie o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za pierwsze półrocze 2018 roku. [...]

Uchwała Nr 57/K/2018 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.07.2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. [...]

metryczka