Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów