Statut

Statut

Statut gminy uchwalony 16 marca 2007

STATUT   GMINYLUBIEŃ KUJAWSKI   Rozdział I. Postanowienia ogólne §  1.Uchwała określa:1)     ustrój  Gminy Lubień Kujawski;2)     zasady tworzenia, łączenia, [...]

Uchwała nr V/19/2006

Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie: Statutu Gminy Lubień KujawskiNa podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 78 , poz. 483), art.3 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy [...]

Treść statutu

 Rady Miejskiej w  Lubieniu Kujawskim z dnia  31 marca 2005 roku w sprawie statutu Gminy Lubień Kujawski. [...]

metryczka