Informacje

Informacje

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Podstawa prawnaUstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm),Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),Rozporządzenie Rady [...]

metryczka