Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej w m. Wola Dziankowska

                                           [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego-rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na dz. 400/11 obr. Miasto Lubień Kujawski

  Lubień Kujawski dnia 01.06.2023 r. INW.6733.3.2023                 OBWIESZCZENIEZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy-budowa silosu na zboże na terenie części działki nr ewid. 266/5 obręb Miasto Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski 23.05.2023 r. INW.6730.23.2023       Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.05.2023 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 23.05.2023 r. INW.6220.7.2023 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. 121/4 i 151/2 obręb Narty

Lubień Kujawski dn. 11.05.2023 r. INW.6733.6.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-nadbudowa i rozbudowa dzwonnicy przykościelnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 05.05.2023 r. INW.6733.5.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.05.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Lubień Kujawski, dnia 02.05.2023 r. INW.6220.5.2023 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających        Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowe na działce nr ewid.145/1 i 151/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Narty.

  Lubień Kujawski dn. 21.04.2023 r. INW.6733.2.2023                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.04.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 14.04.2023 r. INW.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie części działki nr 400/11 obr. Miasto Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dn. 12.04.2023 r. INW.6733.3.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa oświetlenia drogowego działce nr ewid. 37 obr. ewid. Narty oraz nr ewid. 6, obr. ewid. Morzyce, gmina Lubień Kujawski

  Lubień Kujawski dn. 07.04.2023 r. INW.6733.1.2023                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowaniao wydanie decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Lubieniu Kujawskim na dz. 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 504

Lubień Kujawski dn. 03.04.2023 r. INW.6733.4.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających i zebranych dowodach-budowa oświetlenia drogowego na dz. nr37 Narty i dz. nr 6 Morzyce

        Lubień Kujawski dnia 13.03.2023 r. INW.6733.1.2023                 OBWIESZCZENIE   Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Narty dz. 145/1 i 151/2

Lubień Kujawski dn. 01.03.2023 r. INW.6733.2.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.02.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.02.2023r. INW.6220.8.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa oświetlenia drogowego na dz. 37 obr. Narty i 6 obr. Morzyce

Lubień Kujawski dn. 02.02.2023 r. INW.6733.1.2023       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 26.01.2023r. INW.6220.15.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie utworzenia wykazu kąpielisk w 2023 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 09 stycznia 2023 r  Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamiam   że w dniu  09 stycznia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.01.2023 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 03.01.2023r.   INW.6220.15.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.01.2023 r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 03.01.2023 r. INW.6220.34.2021     OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo z dnia 22.12.2022 nr. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w obrębie Grodno, gmina Baruchowo elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 23 MW" [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.12.2022 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 20.12.2022 r. INW.6220.22.2021     OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6733.10.2022 -przebudowa stacji elektroenergetycznej GPZ

  Lubień Kujawski dn. 15.12.2022 r. INW.6733.10.2022                   OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Baruchowo z dnia 06.12.2022 r. o wydaniu postanowienia

Dotyczy nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Grodno, gmina Baruchowo elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 23MW zlokalizowanego na działkach o nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.12.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 08.12.2022r. INW.6220.11.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydaniu postanowienia stwierdząjacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na srodowisko

Lubień Kujawski, dnia 01.12.2022 r. INW.6220.34.2021 ObwieszczenieNa podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 24.11.2022r. INW.6220.4.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-przebudowa stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15 KV

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujaw3skiego z dnia 17.11.2022 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 17.11.2022 r. INW.6220.22.2021 ObwieszczenieNa podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.11.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 16.11.2022r.   INW.6220.11.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.11.2022 r. o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.11.2022 r. INW.6220.12.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 08.11.2022 r. INW.6220.27.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o WZ -budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,6MWp na dz. 136 w obrębie Rzeżewo - Morzyce

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 04.11.2022 r. INW.6220.10.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak INW.6730.31.2022 -budowa budynku letniskowego na dz. 73/9 obręb Wiktorowo

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 31.10.2022 r. INW.6220.26.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa masztu flagowego na dz. nr ewid. 458 obr. Miasto Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dn. 31.10.2022 r. INW.6733.9.2022                     OBWIESZCZENIEZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na dz. 45/2 i 48/10 obręb Kaliska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.10.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 19.10.2022r.   INW.6220.4.2022     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.10.2022 r. o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Lubień Kujawski, dnia 18.10.2022r.   INW.6220.12.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 18.10.2022 r. INW.6220.33.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zaiwerających informacje o środowisku i jego ochronie-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 13.10.2022 r.  INW.6720.1.2021   OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 4a, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2022 r.

  Lubień Kujawski, dnia 10.10.2022 r.   INW.6220.27.2021      OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 10.10.2022 r. INW.6720.1.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.10.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 07.10.2022r.   INW.6220.10.2022     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o zebranych dowodach-budowa masztu flagowego na dz. 458 obr. Miasto Lubień Kujawski w toku post. o wydanie decyzji celu publicznego.

        Lubień Kujawski dnia 07.10.2022 r. INW.6733.9.2022                 OBWIESZCZENIE   Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.10.2022 r o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 04.10.2022r.   INW.6220.26.2021     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-budowa b. rekreacji indywidualnej dz. 73/9 obr. Wiktorowo.

Lubień Kujawski 29.09.2022 r. INW.6730.31.2022     Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.09.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski, dnia 23.09.2022r.   INW.6220.33.2021     OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach  Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na dz. 29/2, 32/1, 33/2, 33/3, 68/7 i 68/8, obr. Gagowy Nowe

  Lubień Kujawski dn. 13.09.2022 r. INW.6733.8.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.09.20222 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.09.2022 r. INW.6220.12.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa maszty flagowego na dz. nr ewid. 458 obręb Miasto Lubień Kujawski.

INW.6733.9.2022                           Lubień Kujawski dn. 12.09.2022 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 września 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lubień Kujawski, dnia 5 wrzesień 2022 r. INW.6220.27.2021 OBWIESZCZENIENa podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic: Pogodnej, Szkolnej, Wojska Polskiego i 22 Lipca w Lubieniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.08.2022 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski dnia 26.08.2022 r. INW.6220.9.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 26.08.2022 r. INW.6220.6.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji celu pulicznego INW. 6733.6.2022

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.08.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 12.08.2022 r. INW.6220.11.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających         Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski, dnia 03.08.2022r.   INW.6220.9.2022      OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 03.08.2022r.   INW.6220.6.2022       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.08.2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Lubień Kujawski, dnia 2 sierpnia 2022 r. INW.6220.26.2021 OBWIESZCZENIENa podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznej w m. Gagowy Nowe

INW.6733.8.2022                                       & [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa budynków CK i OSP w Lubieniu Kujawskim

  Lubień Kujawski dn. 12.07.2022 r. INW.6733.5.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w M. Bagno i Gagowy Nowe

    Lubień Kujawski dn. 11.07.2022 r. INW.6733.6.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-przebudowie budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim na terenie działki nr 363/10, położonej w obr. miasta Lubień Kujawski

  Lubień Kujawski dn. 11.07.2022 r. INW.6733.4.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek 182/22, 182/30, 182/31 obr. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dn. 11.07.2022 r. INW.6733.7.2022                     OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.06.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 23.06.2022 r. INW.6220.10.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających        Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie zmiany decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo- garażowego wraz z dobudową wiaty na dz. 162 obręb Kłóbka

    Lubień Kujawski dnia 23.06.2022 r. INW.6733.4.2021                 OBWIESZCZENIE         Zgodnie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających oraz o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji celu publicznego- przebudowa i rozbudowa OSP i CK

INW.6733.5.2022               OBWIESZCZENIE                   Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji celu publicznego oraz o zebranych dowodach przed wydaniem ww. decyzji

  Lubień Kujawski dnia 15.06.2022 r. INW.6733.4.2022                 OBWIESZCZENIE         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 14.06.2022 r. INW.6220.9.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 1 i 37

  Lubień Kujawski dn. 10.06.2022 r. INW.6733.1.2022                     Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.06.2022 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 03.06.2022 r. INW.6220.8.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.05.2022 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 31.05.2022r. INW.6220.3.2022 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.05.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 20.05.2022r. INW.6220.32.2021 ZAWIADOMIENIE Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.02.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.05.2022r.   INW.6220.3.2022       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 13.05.2022 r. INW.6733.4.2021       Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na dz. nr 41, obręb 0035 Szewo Grabina, urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych- studni głębinowej nr 1, wykonanie [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w toku post. o wydanie decyzji celu publicznego

                                            [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.05.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 04.05.2022 r. INW.6220.6.2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.04.2022 r. p zebranych dowodach i materiałach

  Lubień Kujawski, dnia 28.04.2022r.   INW.6220.32.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.04.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 19.04.2022r. INW.6220.15.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach z dnia 14.04.2022 r.

Lubień Kujawski, dnia 14.04.2022r.   INW.6220.2.2022     OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. narty na dz. nr ewid. 1 i 37

INW.6733.1.2022                                       & [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.04.2022 r.

Lubień Kujawski dnia 12.04.2022r. INW.6220.31.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-6733.7.2021

                                           [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 31.03.2022 r. Rol.6162.2.2021

Aneks nr 1/2021 Do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu n a okres od 01.01.2014 do 31.12.2023 dla działek o nr ewidencyjnych 65/1 oraz 65/2 (pierwotnie działka nr 65) w obrębie Sławęcin, gmina Lubień Kujawski. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.03.2022 r. o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 22 marzec 2022 r. INW.6220.27.2021       Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.03.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach prze wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 21.03.2022r.   INW.6220.15.2020     ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 17.03.2022r.   INW.6220.31.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2022 r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski 16.03.2022 r. INW.6220.27.2021 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 16.03.2022 r. INW.6220.30.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.03.2022 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje ostateczną.

Lubień Kujawski dnia 15.03.2022 r. INW.6220.29.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 14.03.2022r. INW.6220.25.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.02.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 24.02.2022 r. INW.6220.5.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.02.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 08.02.2022r.   INW.6220.30.2022       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.02.2022 r o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałąjących

Lubień Kujawski, dnia 07.02.2022 r. INW.6220.4.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.02.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 07.02.2022 r. INW.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.02.2022 r, o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawki, dnia 03.02.2022 r. INW.6220.19.2021/2022 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie z art. 10 § [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.02.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem zmiany decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 03.02.2022r.   INW.6220.29.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.02.2022 r. o wydaniu postanowienia

Lubień Kujawski, dnia 03.02.2022r. INW.6220.27.2021 Obwieszczenie Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.02.2022 r. o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 01.02.2022r.   INW.6220.25.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.01.2022 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 27.01.2022 r. INW.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w toku postępowania o zmianę decyzji celu publicznego

                                            [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 03 stycznia 2022 r Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368.) zawiadamiam   że w dniu  03 stycznia 2022 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.12.2021

Lubień Kujawski dnia 31.12.2021r. INW.6220.23.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rewitalizacja parku w Lubieniu Kujawskim na dz. 305/3, 306, 307/4

INW.6733.8.2021                                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.12.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 28.12.2021r. INW.6220.19.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy-budowa farmy fotowoltaicznej na dz. 69 obręb Błędowo

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Kłóbka

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.12.2021 r. o zgromadzonych dowodach i materiałach

  Lubień Kujawski, dnia 14.12.2021r.   INW.6220.23.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.12.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 07.12.2021r.   INW.6220.19.2021     OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpienia do organów współdziałających.

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.34.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpienia do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.33.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających.

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.32.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.12.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 06.12.2021 r. INW.6220.31.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji

INW.6220.28.2021                                   Lubień Kujawski 03.12.2021 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji celu publicznego znak iNW.6733.4.2021

Lubień Kujawski dn. 01.12.2021 r. INW 6733.4.2021       Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.11.2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu

Lubień Kujawski 26.11.2021 r. INW. 6220.15.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.11.2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 26 listopad 2021 r. INW.6220.15.2020       Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.11.2021 r. INW.6220.30.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.11.2021 r. INW.6220.29.2021         Obwieszczenie Zawiadomienie O wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 20.10.2021r. INW.6220.11.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.10.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 19.10.2021r. INW.6220.7.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Kłóbka

INW.6733.5.2021                                       & [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2021 r.o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

INW.6220.26.2021                                 Lubień Kujawski 15.09.2021 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Lubień Kujawski, dnia 02.09.2021r.   INW.6220.7.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 02.09.2021 r. INW.6220.25.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 27.08.2021r. INW.6220.17.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 25.08.2021r. INW.6220.18.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. nr ewid. 73/11 obręb Wiktorowo

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.08.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 11.08.2021r.   INW.6220.11.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 06.08.2021r.   INW.6220.17.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 06.08.2021r. INW.6220.14.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.07.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach

  Lubień Kujawski, dnia 29.07.2021r.   INW.6220.18.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- rozbudowa budynku gospodarczo-garazowego wraz z dobudową wiaty w m. Kłóbka dz. 162

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.07.2021 nr. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących

Lubień Kujawski, dnia 21.07.2021 r. INW.6220.23.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających      Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażu na dz. nr ewid. 73/11 obręb Wiktorowo

Lubień Kujawski 21.07.2021 r. INW.6730.32.2021     Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.07.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 19.07.2021r. INW.6220.18.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.07.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.07.2021r. INW.6220.10.2021 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.07.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Lubień Kujawski, dnia 15.07.2021 r. INW.6220.22.2021 OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.07.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

OBWIESZCZENIE  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii oraz o zebranych dowodach i materiałach w toku postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego i dobudowa wiaty w m. Kłóbka dz. 162

Lubień Kujawski dn. 30.06.2021 r. INW.6733.4.2021                 OBWIESZCZENIE         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej na dz. 69 obręb Błędowo.

  Lubień Kujawski, dnia 23.06.2021r.   INW.6220.14.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.06.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.06.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej w m. Lubień Kujawski

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 02.06.2021 r. INW.6220.17.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 01.06.2021r.   INW.6220.10.2021       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Lubień Kujawski dnia 26.05.2021  INW.6721.1.2020   OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 4a, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego na dz. 162 obr. Kłóbka

INW.6733.4.2021                                       & [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla obszaru położonego w obrębach Kaliska i miasto Lubień Kujawski (strefa mieszkalno-przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 24.05.2021 r. INW.6721.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Lubień Kujawski, dnia 06.05.2021 r. INW.6220.14.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.04.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

 Lubień Kujawski, dnia 27.04.2021r.   INW.6220.5.2021       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 26.04.2021r. INW.6220.1.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 15.04.2021r. INW.6220.2.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski, dnia 13.04.2021 r. INW.6220.11.2021 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.04.2021r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu

Lubień Kujawski 07.04.2021 r. INW. 6220.18.2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubieniu Kujawskim.

INW.6733.3.2021                            Lubień Kujawski dn. 24.03.2021 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.03.2021 r. INW.6220.7.2021 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 17.03.2021r.   INW.6220.1.2021       OBWIESZCZENIEo zebranych dowodach i materiałach   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-cel publiczny w m. Czaple Wieś

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.03.2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 12.03.2021 r. INW.6220.18.2020     OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.03.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski, dnia 04.03.2021 r. INW.6220.5.2021 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.02.2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów wspódziałających

Lubień Kujawski, dnia 16.02.2021 r. INW.6220.2.2021 OBWIESZCZENIEZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających          Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.02.2021 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 10.02.2021 r. INW.6220.18.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego- budowa linii kablowej sn i nn w obr. Czaple Wieś na dz. 77, 78/1, 78/2, 86

INW.6733.2.2021                          Lubień Kujawski dn. 22.01.2021 r.     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 61 § 4 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.014.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski, dnia 15.01.2021 r.  INW.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających           Burmistrza [...]

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 04 stycznia 2021 r

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 04 stycznia 2021 r Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia w m. Krzewie i Kaliska

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.11. 2020 r.  INW.6220.18.2020         Obwieszczenie Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie dwóch linii kablowych średniego napięcia SN-15kV na dz. 66, 74, 115, 138, 148, 133 i 142 Bagno

                                                                 Lubień Kujawski [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa linii kablowej SN-15kV w obr. Bagno

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i opinii uzgadniających projekt decyzji dla inwest. budowa instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej w Centrum Kultury

  Lubień Kujawski dn. 15.09.2020 r. INW.6733.8.2020               OBWIESZCZENIE                  [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-cel publiczny-budowa sieci kablowej w m. Krzewie II

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.09.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 04.09.2020 r.  INW.6220.10.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 18.08.20220 r.  INW.6220.15.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 [...]

Obwieszczenie z dnia 13.08.2020 r. Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.08.2020 r.    INW.6220.10.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej na terenie dz. nr ewid. 73/28 obręb Wiktorowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 03.08.2020 r.  INW.6220.12.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.07.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 30.07.2020r.    INW.6220.15.2020       OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci gazowej w Lubieniu Kujawskim

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.07.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- budowa budynku rekreacji indywidualnej i garażu w m. Wiktorowo

Lubień Kujawski 09.07.2020 r. INW.6730.28.2020     Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego    Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie wydanym postanowieniu uzgadniającym proejkt decyzji celu publicznego i o zebranych dowodach-budowa sieci gazowej ETAP II w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski dn. 19.06.2020 r. INW.6733.1.2020               OBWIESZCZENIE                    [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 12.06.2020 r.  INW.6220.9.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 09.06.2020 r.  INW.6220.5.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.6.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 03.06.2020 r.  INW.6220.7.2020 Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski, dnia 25.05. 2020 r.  INW.6220.12.2020         Obwieszczenie Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Bilno na działce nr ewid. 70/7

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.05.2020 r. o zebranych dowodach i materiałąch przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 18.05.2020r.    INW.6220.9.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.05.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Lubień Kujawski, dnia 18.05.2020r.    INW.6220.7.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 15.05.2020r.    INW.6220.5.2020       Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.05.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.05.2020 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lubień Kujawski, dnia 11.05.2020 r.  INW.6220.3.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.05.2020 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszcz eciu postępowania administracyjnego o wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznych w m. Krzewie II i Kaliska

                                           [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zebranych dowodach-cel publiczny budowa linii energetycznej w m. Beszyn

Lubień Kujawski dn. 24.03.2020 r. INW.6733.16.2019  OBWIESZCZENIE Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistzra Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wpływie wniosku o zawieszenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Na podstawie art. 10 § 1 oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowikowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2020 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i decyzji uzgadniających oraz zebranych dowodach i materiałach-decyzja celu publicznego w m. Krzewie i Kaliska

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wniesieniu korekty wniosku o wydanie decyzji celu publicznego w m. Beszyn

                                           [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie [astwowego Gospodartwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05 lutego 2020 r. o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Arkadiusza Neczyńskiego, działajacego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia celu publicznego-budowa stacji bazowej w m. Kaliska dz.89

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego w m. Gagowy Nowe

                                                                      [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

  Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

  Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-remont domu seniora oraz żłobka samorządowego w Lubieniu Kujawskim

                                           [...]

Obwieszczenie Burmistza Lubienia Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2023"

Obwieszczenie  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wiktorowo

                                           [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 02 stycznia 2020 r

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170. )zawiadamiamże w dniu 02 stycznia 2020 r. został wywieszony projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wykazu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny-przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na kablowa w obrebie Krzewie II i Kaliska

INW.6733.17.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Kaliska na dz. nr ewid. 89

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wiktorowo na dz. 15/1, 9/8, 11

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego-remont domu seniora i żłobka w Lubieniu Kujawskim

INW.6733.14.2019                                        [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach    Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci energetycznej SN i nN w m. Gagowy Nowe

INW.6733.15.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci SN I nN w m. Chojny gm. Lubień Kujawski oraz Unisławice , gm. Kowal

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa wodociągu w m. Gliznowo

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-siec elektroenergetyczna w obrębie Rutkowice, Kamienna

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo na dz. nr ewid. 15/2, 11, 9/8

INW.6733.13.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy-budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. 313/26, 313/27, 313/29 w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski 29.10.2019 r. INW.6730.37.2019       Obwieszczenie o wydaniu decyzji    Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-zmiana decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP Krzewie

                                          &n [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przesieszięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rekonstrukcja zabytkowego młyna w m. Kłóbka dz. nr ewid. 153 i 36

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gliznowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zabranych materiałach i dowodach-wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastruktura techniczna na dz. 313/26, 313/27, 313/29 w Lubieniu Kujawskim.

Lubień Kujawski 27.09.2019 r.  INW.6730.37.2019     Obwieszczenie w sprawie zawiadomieniu stron o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach-rekonstrukcja zabytkowego młyna w Kłóbkce

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w n. Narty, działka 140

INW.6733.12.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-w sprawie zmiany decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 16.09.2019 r.  INW 6733.9.2017       Obwieszczenie        o wszczęciu postępowania       Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49  i 155 ustawy z dnia [...]

Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania-cel publiczny 6733.11.2019

INW.6733.11.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.9.2019

INW.6733.9.2019                                       & [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie dec. celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Gliznowo

INW.6733.10.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 6733.6.2019

INW.6733.6.2019                                                                  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny-rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w m. Kłóbka ,dz. 153 i 36

INW.6733.8.2019                                       & [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.08.2019 r.

Obwieszczenie  Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 23.07.2019 r.

Podaje sie do publicznej wiadomości, że w sparwie doprowadzenia do zgodnośći zapisów w operacie ewidencji gruntów w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów został zgromadzony materiał dowodowy. Przedmiotem postępowania są [...]

Obwieszczenie o postanowieniach uzgadniających i zebranych dowodach -cel publiczny

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu oraz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łanięta)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach i materiałach-przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Krzewie

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. remont budynku dawnej starej oficyny wraz z zagosp. terenu na dz. 231/17 w m. Gliznowo oraz o zebranych dowodach

OBWIESZCZENIE                    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2018, poz. [...]

Obwieszczenie INW.6733.4.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie INW.6733.3.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji INW.6733.2.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie INW.6733.1.2019

                                                                      [...]

Obwieszczenie INW.6733.7.2019

  INW.6733.07.2019                                     &n [...]

Obwieszczenie INW.6733.06.2019

  INW.6733.06.2019                                     &n [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie O wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie INW.6733.03.2019

  Lubień Kujawski, dnia 17 maja 2019r.    INW.6733.03.2019       Obwieszczenie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak INW.6733.1.2017.2018.2019

                                           [...]

INW.6733.2.2019

    Lubień Kujawski, dnia 6 maja 2019 r.    INW.6733.2.2019       Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

INW.6733.1.2019

    Lubień Kujawski, dnia 6 maja 2019 r.    INW.6733.1.2019   Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie INW.6733.04.2019

    INW.6733.04.2019                                   &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie znak: INW.6733.02.2019

Lubień Kujawski, dnia 10.04.2019 r.    INW.6733.02.2019       Obwieszczenie    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 [...]

Obwieszczenie INW.6733.03.2019

INW.6733.03.2019                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Lubień Kujawski, dnia 22.03.2019 r.    INW.6733.02.2019      Obwieszczenie                    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: INW.6733.09.2018.2019

Lubień Kujawski, dnia 20.03.2019 r.    INW.6733.09.2018.2019       Obwieszczenie    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z [...]

INW.6733.08.2018.2019

Lubień Kujawski dnia. 19.02.2019 r. INW.6733.08.2018.2019                    [...]

INW.6733.1.2017.2018.2019

Lubień Kujawski, 18.02.2019 r.   INW.6733.1.2017.2018.2019   Obwieszczenie Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Obwieszczenie INW.6733.1.2019

INW.6733.1.2019                                                                [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO z dnia 03 stycznia 2019 r

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2018  r. poz. 2268 z późn. zm.)  zawiadamiam   że w dniu  03 stycznia 2019 r. został wywieszony projekt Uchwały w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.09.2018

INW.6733.09.2018                                        [...]

Obwieszczenie INW.6733.1.2017.2018

Lubień Kujawski dnia 12.12.2018 r.     INW.6733.1.2017.2018       O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska, w gminie Lubień [...]

OBWIESZCZENIE - Plan polowań kół łowieckich w sezonie 2018/2019

Lubień Kuj. 15.10.2018 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 2018 r „ Prawo łowieckie” ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 )   Burmistrz Lubienia Kujawskiego podaje do [...]

Obwieszczenie - INW.6733.01.2018

Lubień Kujawski dn. 05.11.2018 r. INW.6733.01.2018                                                      [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego - INW.6733.05.2018

Lubień Kujawski, dnia 05 listopad 2018 r. INW.6733.05.2018  O B W I E S Z C Z E N I E  o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego      Na podstawie art. 58 ust. 1 [...]

Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy INW.6733.01.2018

Lubień Kujawski dn. 03.10.2018 r. INW.6733.01.2018   Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy     Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie INW.6733.01.2018 z dnia 10.09.2018

Lubień Kujawski, dnia 10.09.2018 r.   INW.6733.01.2018       Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie INW.6733.01.2018 z dnia 20.08.2018r.

Lubień Kujawski dnia 20.08.2018 r.     INW.6733.01.2018         O B W I E S Z C Z E N I E                 Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 07.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 06.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 03.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 10.2018

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 02.2018

                                                                      [...]

obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP07.2018

Lubień Kujawski, dnia 04.07.2018 r.   INW.6733.07.2018       Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP06.2018

Lubień Kujawski, dnia 04.07.2018 r.   INW.6733.06.2018       Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 12.2018

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 04.2018

                                           [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach 6733.10.2018

  Lubień Kujawski, dnia 20.06.2018 r.   INW.6733.10.2018     Zawiadomienie                 Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach 6733.03.2018

  Lubień Kujawski, dnia 20.06.2018 r.   INW.6733.03.2018           Zawiadomienie               Stosownie do dyspozycji art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 05.2018

INW.6733.05.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 07.2018

INW.6733.07.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 06.2018

INW.6733.06.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 16.04.2018r.

INW.6733.03.2018                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.03.2018 r. decyzji znak INW.6733.1.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                           [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 05.01.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP1.2017.2018

Obwieszczenie Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr. ewid.163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, 22 styczeń 2018 r. OBWIESZCZENIE O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego [...]

obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP15.2017.2018

Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP14.2017.2018

Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.11.2017.2018

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.10.2017.2018

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.13.2017.2018

Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie INW.6733.10.2017

Lubień Kujawski, 20.12.2017 r.   INW.6733.10.2017     Obwieszczenie     Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenieo zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie szkoły w związku z budową hali widowiskowo-sportowej

Lubień Kujawski, 18.12.2017 r.   INW.6733.13.2017        Obwieszczenie   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach - INW.6733.11.2017

Lubień Kujawski, 13.12.2017 r.INW.6733.11.2017ObwieszczenieStosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.15.2017

 INW.6733.15.2017                                       [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: INW.6220.3.14.2017 w dniu 28.11.2017 roku o środowiskowych uwarunk. dla przeds. pn; „Wykonanie urządzenia wodnego umożl. pobór wód otworem studziennym w m. Kaliska, na dz. o nr ewid. 249/2 – obręb Kaliska..

 Lubień Kujawski, 28.11.2017r.INW.6220.3.15.2017Zawiadomienie o wydaniu decyzjii środowiskowej  Na podstawie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: INW.6220.5.12.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego na działce 232/69, gmina Lubień Kujawski, wieś Kaliska..

Lubień Kujawski, 28.11.2017r.  INW.6220.5.13.2017 ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postęp. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds.pn:"Budowa dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi".

Lubień Kujawski, 22 listopada  2017r.       O B W I E S Z C Z E N I E    Burmistrz Lubienia Kujawskiego, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy  z dnia  3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.14.2017

INW.6733.14.2017                                        [...]

Obwieszczenie INW.6733.12.2017

Lubień Kujawski, dnia 10.11.2017 r. INW.6733.12.2017   Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r. poz.1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z [...]

Obwieszczenie o uzyskaniu opini PPIS we Włocławku oraz uzgodnienia RDOŚ w Bydgoszczy raportu o odziaływaniu przeds. na środ. inwestycji pt;"budowa dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” w miejsc. Chojny.

Lubień Kujawski dnia 30.10.2017 r.  INW.6220.4.10.2017     Obwieszczenie Burmistrz Lubienia Kujawskiego, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 24.10.17

INW.6733.13.2017                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie lok. inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym oraz zjazdem z drogi, na dz. nr ewid. 33/2 i 33/1 obręb Wola Dziankowska, gm. Lub Kuj

Lubień Kujawski dnia 21.09.2017r. INW.6733.11.2017     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid. 37/8 obręb Dziankowo, gm. Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 25.08.2017r. INW.6733.10.2017     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Gospodarstwa Rolnego Piotr Tylczyński dla przedsięwzięcia pn:„budowa tuczarni na 1450 sztuk” na działce nr 52, w miejscowości Rzeżewo.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r.  INW.6220.7.11.2017   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r.  INW.6220.8.8.2017   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bagno, Lubień Kujawski

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji celu publicznego dla rozbudowy i nadbudowy budynku OSP Krzewie oraz zebraniu dowodów.

                                                                      [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski dnia 30.06.2017 r.  INW.62203.8.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunk. dla inwestycji pn; przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w m. Kłóbka, Chojny i Rzegocin,191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo

Lubień Kujawski dnia 20.06.2017 r.  INW.6220.6.9.2017           Obwieszczenie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępow. admin. w sprawie wydania decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„budowa tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52 w miejscowości Rzeżewo.

  Lubień Kujawski dnia 19.06.2017 r.  INW.6220.7.3.2017           Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku z Gospodarstwa Rolnego Piotra Tylczyńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52.

Lubień Kujawski dnia 19.06.2017 r.  INW.6220.7.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach opiniujących i zebraniu dowodów i materiałów-budowa linii elektroenergetycznej w m. Narty

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępow. admin. o wydanie decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowia dróg gminnych o nr 191403C w miejsc. Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz..

  Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r.  INW.6220.6.3.2017   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r.  INW.6220.6.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 151/2, 147/1,140

INW.6733.5.2017                                       & [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Państwowego Powiatowego Insp. Sanit. we Włocławku oraz Regionalnego Dyr. Ochr. Środowiska w Bydgoszczy-"Budowia dwóch tuczarni wraz z infrastr. tech. i obiektami towarzyszącymi”

Lubień Kujawski dnia 29.05.2017 r.  INW.6220.4.5.2016     Obwieszczenie  o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Budowia dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi".

  Lubień Kujawski dnia 25.05.2017 r.  INW.6220.4.3.2016   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. o wydanie decyzji o środowisk. uwarunk. zgody na „Rozbudowę kompleksu przetw. tłuszczów zwierzęcych zlok. na dz. 232/69, wieś Kaliska, tj.: budowie rurociągu tłocznego wraz z syst. pomp,...

  Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r.  INW.6220.5.3.2017       Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wpł. wniosku Inw. tj. r.e. BIOENERGIA Sp. z o.o. dot. decyzji o środowisk. uwarunk.,pn: „Rozbudowia kompleksu przetw. tłuszczów zwierzęcych zlok. na dz. 232/69, wieś Kaliska, tj.: budowie rurociągu tłocznego wraz z syst. pomp,...

Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r.  INW.6220.5.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku. P. Patryka Jankowskiego- wydanie decyzji środowisk., na "budowę dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach nr: 163/2, 163/3, 163/4 w miejsc. Chojny, gm. Lubień Kuj.

Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r.  INW.6220.4.1.2016           Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku fimy POLCALC Sp. z o.o. na "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych otworem studziennym nr 1 do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q=40,0 m3/h, w miejsc. Kaliska, gm. Lubień Kuj. działka nr-249."

Lubień Kujawski dnia 22.05.2016 r.  INW.62203.3.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czaple, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski

  Lubień Kujawski dnia 10.05.2017 r.  INW.6220.2.1.2017           Zawiadomienie             Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku Firmy MadrugaSp. z o.o. o budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wąwał, gmina Lubień Kujawski

  Lubień Kujawski dnia 05.05.2017 r.  INW.6220.1.1.2017           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

ZAWIADOMIENIE Budowia farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski II” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wąwał, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski

  Lubień Kujawski dnia, 05.05.2017 r.  INW.6220.1.1.2017           Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt:"Wykonanie otworu studziennego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, na ujęciu wód podziemnych w m. Kaliska"

Lubień Kujawski, dnia 22.12.2016 r.  INW.6220.14.10.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 do głębokości 50 m, o wydajności Q = 20,0 m3/h, na działce nr 23/1, Gagowy Nowe”

Lubień Kujawski, dnia 22.12.2016 r.  INW.6220.5.14.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Czaple

Lubień Kujawski, dnia 03.11.2016 r.  INW.6220.4.11.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na terenie działki nr 400/1 i 400/7 obręb Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski, 21.10.2016 r.  INW.6220.7.11.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski,  lipca 18.10.2016 r.  INW.6220.12.8.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim- działki nr 400/1 i 400/7 ..

Lubień Kujawski dnia 10.10.2016 r.  INW.6220.7.8.2016           Zawiadomienie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach w m. Nowe Czaple, gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 07.10.2016 r.  INW.6220.4.7.2016           Zawiadomienie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo dz. 71, 72, 73/3, 74, 77.

                                                          Lubień Kujawski dn. 26.09.2016 [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie otworu studziennego Nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody...

Lubień Kujawski dnia 23.07.2016 r.  INW.6220.14.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na skomunikowaniu terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 23.09.2016 r.  INW.6220.12.5.2016     Zawiadomienie    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz.267 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Lubień Kujawski na: przebudowę dróg gminnych 191423C, 191482 C, 191483C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród, Wąwał gmina Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski,  lipca 07.09.2016 r.  INW.6220.9.2016   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 07.09.2016 r.  INW.6220.12.2.2016     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dnia 07.09.2016 r.INW.6220.12.1.2016     Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa oczyszczalni z kanalizacją sanitarną w m. Kłóbka

                                                          Lubień Kujawski dn. 12.08.2016 [...]

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa stacji paliw Statoil w Miejscu Obsługi Podróżnych kat. III (MOP) Lubień Południe zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A1, we wsi Szewo Grabina.

Lubień Kujawski,  lipca 10.08.2016 r. INW.6220.3.2016   Obwieszczenie O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Zawidomienie o wpłynięciu wniosku, Pana Zenona Wilińskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Czaple.

Lubień Kujawski dnia 09.08.2016 r. INW.6220.4.1.2016           Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo

INW.6733.6.2016                                                                   [...]

Zawiadomienie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce ewidencyjnej numer 23/1 Gagowy Nowe.

Lubień Kujawski dnia 20.07.2016 r. INW.6220.5.2.2016           Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października [...]

Zawiadomienie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim

   Lubień Kujawski dnia 20.07.2016 r. INW.6220.7.1.2016  Zawiadomienie                Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -budowa linii energetycznej w m. Narty na dz. nr ewid. 64/6 i 64/7

                                                          Lubień Kujawski dn. 15.07.2016 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski”.

Lubień Kujawski dn. 04.07.2016 r. INW.6733.3.2016 Obwieszczenie Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2016, poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminy wydania decyzji celu publicznego-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 14.06.2016 r.  INW.6733.3.2016       Obwieszczenie    Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci energetycznej w m. Narty na dz. 64/6 i 64/7

Lubień Kujawski dnia 23.05.2016 r.  INW.6733.5.2016     Obwieszczenie      o wszczęciu postępowania            Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej w m. Kamienna na dz. nr 136 i 225 obręb Gliznowo

                                                          Lubień Kujawski dn. 17.05.2016 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznej w m Bilno na dz. 183/1, 227, 192, 228

                                                          Lubień Kujawski dn. 27.04.2016 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 64/6 w m. Narty

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających decyjzję celu publicznego oraz o zebranych dowodach-budowa linii energetycznej w m. Kamienna

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

INW.6733.3.2016                                                                   [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii elektroenergetycznej kablowej w m. Bilno na dz. 183/1, 192, 227, 228

INW.6733.2.2016Obwieszczenie     Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa linii energetycznej w m. Kamienna

INW.6733.1.2016                                                                 Lubień [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

                                                                      [...]

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz edukacji prawnej znajduje się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego 18 - punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.Nieodpłatną pomoc [...]

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 22.02.2016 r INW.6220.3.2016         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dnia 09.02.2016 r.  INW.6220.5.2014       OBWIESZCZENIE                Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 04.01.2016 r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 29.12.2015 r. INW.6220.16.2015  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa  Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej na dz. 136 w obrębie Gliznowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa firmy Polcalc

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-przebudowa dróg gminnych w m. Kretkowo, Rutkowice

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji -budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 04.12.2015 INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji- Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 12.11.2015 r.    INW.6220.14.2015     Obwieszczenie          Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 183/1 obr. Bilno

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wznowienia postepowania

                                           [...]

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-budowa elektrowni wiatrowej na działce nr 64/6 obręb Narty

Lubień Kujawski dnia 26.10.2015 r INW.6220.16.2015         Zawiadomienie                    Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice."

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r INW.6220.14.2015         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej- wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża kruszywa naturalnego "MODLIBÓRZ III" na części działki ewidencyjnej nr 60 w miejscowości Modlibórz,

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r INW.6220.15.2015         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej -budowie budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placami składowymi i drogami wewnętrznymi dz. 232/67 i 232/68 obręb Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 22.10.2015 r INW.6220.13.2015         Zawiadomienie      Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Rutkowice i Kretkowo

Lubień Kujawski dnia 21.10.2015 r. INW.6220.14.2015   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 20.10.2015  r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie                  Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski

                                                                      [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 183/1 w Bilnie.

Lubień Kujawski dnia 09.10.2015 r. INW.6220.2.2014     OBWIESZCZENIE    Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji pn wymiana sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 147/1 i 151

                                                          Lubień Kujawski dn. 09.10.2015 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa zaplecza socjalno -sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim

                                                          Lubień Kujawski dn. 06.10.2015 [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 01.10.2015 r. INW.6220.12.2015 Obwieszczenie      Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 28.09.2015 r. INW.6220.12.2015         Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji - Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno.

Lubień Kujawski dn. 03.09.2015  r.  INW.6220.2.2014       Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych oraz drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dnia 27.08.2015 r. INW.6220.11.2015 Obwieszczenie     Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski”

Lubień Kujawski dnia 24.08.2015 r.  INW.6220.5.2014     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa     Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski dnia 20.08.2015 r.  INW.6220.5.2014  Obwieszczenie Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 'Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.08.2015 r. INW.6220.11.2015 Obwieszczenie      Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 147/1 i 157 w miejscowości Narty, obręb geodezyjny Narty, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 10.08.2015 r. INW.6733.3.2015     Obwieszczenie      o wszczęciu postępowania                      Zgodnie z art. 61 § 4, art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wymianie sieci kanalizacyjnej dla 3 budynków mieszkalnych.

Lubień Kujawski dnia 05.08.2015 r. INW.6733.2.2015     Obwieszczenie      o wszczęciu postępowania                      Zgodnie z art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji-budowa elektrowni wiatrowej w m. Bilno

Lubień Kujawski dn. 03.08.2015  r.  INW.6220.2.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa Zaplecza socjalno-sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim.

INW.6733.1.2015                                                                 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzjo środowiskowej -przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej

Lubień Kujawski dnia 21.07.2015 r. INW.6220.11.2015       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-Kaliska Budowa elektrowni wiatrowej dz. 217

Lubień Kujawski dnia 09.07.2015 r. INW.6220.3.2015                                          Zawiadomienie o [...]

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, a położonych na terenie gminy Lubień Kujawski na [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 rokuWykaz do pobrania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa drogi gminnej w m. Wiktorowo.

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa elektrowni wiatrowej w m. Bilno dz. nr 183/1

Lubień Kujawski dnia 27.05.2015 r. INW.6220.2.2014                                          Zawiadomienie o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby OOŚ i zebranych dowodach -przebudowa drogi w m. Wiktorowo

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: przebudowa grogi gminnej nr 191424C Gocław- Gole, gm. Lubień Kujawski.

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej-przebudowa drogi gminnej nr 191442C w m. Wiktorowo-granica gminy.

Lubień Kujawski dnia 19.03.2015 r. INW.6220.7.2015   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na [...]

Zawiadomienie o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi w m. Kaliska na działce nr ewid. 217

Lubień Kujawski dnia 03.03.2015 r  INW.6220.3.2015          Zawiadomienie                    Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego

    Lubień Kujawski dnia 16.02.2015 r. INW.7624-1/2010                                                 [...]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.zawiadomienie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie [...]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiegoinformacja o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie uchylenia decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 11.02.2015 r. INW 6733.3.2011       Obwieszczenie    Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia OOŚ-kanalizacja sanitarna w Kłóbce

                                                                      [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminy wydania opinii OOŚ-budowa kanalizacji sanitarnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 09.01.2015  r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-przebudowa linii SN Golska Huta.

INW.6733.6.2014                                                                 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa komina na osiedlowej kotłowni w miejscowości Kamienna, obręb Gliznowo

Obwieszczenie  Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- zmiana sposobu użytkowania placu manewrowego na PSZOK

                                                          Lubień Kujawski dn. 19.12.2014 [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 10.12.2014  r. INW.6220.5.2014       Obwieszczenie      Na podstawie art. 36 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materaiałavh przed wydaniem decyzji celu publicznego-budowa komina na terenie kotłowni osiedlowej w m. Kamienna

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadaniającego projekt decyzji celu publicznego

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa komina na terenie kotłowni osiedlowej w m. Kamienna

INW.6733.5.2014                                                                   [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

INW.6733.4.2014                                       & [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka, w zakresie budowy kanalizacji saniatarnej

Lubień Kujawski dnia 09.10.2014 r. INW.6220.5.2014     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa OSP w Krzewiu.

Lubień Kujawski dn. 04.08.2014 r. INW.6733.3.2014                 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-rozbudowa Zakładu Nawozów Wapniowych Polcalc

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej

                                         &nbs [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2013 r

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Beszyn

                                           [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa dróg gminnych w m. Szewo, Beszyn, Wola Dziankowska, Wąwał, Antoniewo.

Lubień Kujawski dnia 21.05.2014 r. INW.6220.4.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na podstawie [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień- budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Siemiony obręb Beszyn.

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa elektrowni wiatrowej w m. Wąwał

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie-wodociąg Beszyn

Lubień Kujawski dnia 17.03.2014 r.   INW.6733.1.2014     Obwieszczenie               Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających realizacje inwestycji-budowa odcinka sieci wodociągowej w obr. geodezyjnym Beszyn.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka

Lubień Kujawski dnia 30.01.2014 r. INW.6733.3.2013     O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Siemiony obręb Beszyn.

Lubień Kujawski dn. 27.01.2014 r. INW.6733.1.2014       Obwieszczenie       o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji celu publicznego-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stępka

Lubień Kujawski dnia 08.01.2014 r. INW.6733.3.2013   Obwieszczenie   Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka.

Lubień Kujawski dn.20.11.2013 INW.6733.3.2013     Obwieszczenie     Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej w m. Wola Olszowa.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka, Stępka.

Lubień Kujawski dn.09.09.2013 INW.6733.3.2013     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa fermy Wąwał.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie odcinka linii napowietrznej SN- 15kV oraz odcinka linii kablowej SN – 15kV zasilającej projektowaną stację transformatorową słupową dz.53, 57, 60, 76, 82/2, 82/4, 82/6 Błędowo.

Lubień Kujawski dnia 01.07.2013 r. INW.6733.2.2013   Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 j.t.) oraz art. 49 ustawy  dnia [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaczawka i Stepka.

Lubień Kujawski dnia 22.05.2013 r. INW.6220.7.2013     OBWIESZCZENIE   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-budowa kanalizacji w m. Stępka Kaczawka.

                                                               [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka sieci SN-15 kV kablowej i napowietrznej oraz słupowej stacji tranformatorowej

Lubień Kujawski dn. 17.04.2013 r. INW.6733.2.2013     Obwieszczenie    o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa kanalizacji sanitarnej w. Kaczawka, Stępka.

Lubień Kujawski dnia 11.04.2013 r. INW.6220.7.2013       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa fermy odchowu indyków polegającej na budowie dwóch indyczników oraz adaptacji istniejącego budynku inwentarskiego na indycznik na działce nr ewid. 49/2 w obrębie Wawał

INW.6220.5.2013   Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej sn-15kV i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, przebudowa linii napowietrznej sn-15 kV

Lubień Kujawski dn. 25.03.2013 r. INW.6733.1.2013       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania     Zgodnie art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ENERGA OPERATOR S.A.

                                        [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-budowa budynku inwentarskiego-chlewni, dz. 61 Stępka

Lubień Kujawski dnia 06.02.2013 r. INW.6220.5.2012                                             Zawiadomienie  Na [...]

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

              Lubień Kujawski dnia 30.01.2013 r. INW 6733.3.2011 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -WINDPROJEKT

                                      [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego -budowa stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kaliska.

Lubień Kujawski dn.17.12.2012 r. INW.6733.8.2012     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego -WINDPROJEKT

Lubień Kujawski dnia 13.12.2012 r. INW.6733.7.2012     O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa farmy wiatrowej Kaliska dz. nr 9/1

Lubień Kujawski dnia, 27.11.2012 r. INW 7624-23/2010   Obwieszczenie   Zgodnie z art. 38, art. 85 ust 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta na działce nr 94

Lubień Kujawski dnia 08.11.2012 r. INW.6220.6.2012       Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-cel publiczny

Lubień Kujawski dn. 31.10.2012 r. INW.6733.7.2012   Obwieszczenie       o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska dz. nr 9/1

Lubień Kujawski dnia 30.10.2012 r. INW 7624-23/2010     OBWIESZCZENIE   Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej na działce 116/3 w Nartach

Lubień Kujawski dn. 15.10.2012 r. INW 6733.3.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w związku z uzupełnieniem raportu- farma wiatrowa na działce nr 9/1 w m. Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 21.09.2012 r. INW 7624-23/2010   Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma wiatrowa Kaliska dz. 9/1

Lubień Kujawski dn. 03.09.2012 INW 7624-23/2010   Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty na działce nr 116/3.

Lubień Kujawski dnia 16.07.2012 r. INW 6733.3.2011   Obwieszczenie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę

                                        [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- farma wiatrowa w m. Kaliska działka 9/1

Lubień Kujawski dn. 28.06.2012 INW 7624-23/2010       Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na działce nr 39/1 w m. Kaliska

                                        [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w latach 2009 -2011

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w latach 2009 -2011 oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko- budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska na działce nr ewid. 9/1

Lubień Kujawski dnia 23.05.2012 r. INW 7624-23/2010      Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji  o  środowisku [...]

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko -budowa farmy wiatrowej w m. Golska Huta dz. nr 89/2

Lubień Kujawski dnia 16.05.2012 r. INW 6220.11.2011                                                       [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-demontaż kontenera i montaż nowego budynku telemetrii oraz demontaż starych komór zasuw oraz montaż nowych na działce nr ewid. 39/1 obręb Kaliska

Lubień Kujawski dn. 19.04.2012 r. INW.6733.2.2012     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem w m. Narty na działce nr ewid. 116/3

  Lubień Kujawski dn. 30.03.2012 r. INW 6733.3.2011       Obwieszczenie     o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowne uzgodnienie - budowia farmy wiatrowej o mocy 1000KW składającej sie z dwóch siłowni wiatrowych o mocy 500 kw i maksymalnej wysokości 100 m n.p.t na działce nr ewid. 9/1 obręb Kaliska.

Lubień Kujawski dnia 29.03.2012 r. INW 7624-23/2010   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu w części postepowania dotyczącego budowy farmy wiatrowej Kaliska na działkach nr ewid. 9/1 i 3.

INW 7624-23/2010     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2012 r.       W dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie realizacji inwestycji-budowa farmy wiatrowej w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 9/1 i 3.

Lubień Kujawski dnia 21.02.2012r INW 7624-23/2010     Obwieszczenie   Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej w m. Kanibród na dz. nr ewid. 54

                        Lubień Kujawski dn. 20.01.2012 r.INW 6733.8.2011        ObwieszczenieZgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.       W dniu 26 stycznia 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji-budowa stacji bazowej w m. Kanibród nr działki 54

Lubień Kujawski dn. 20.12.2011 r. INW 6733.8.2011       Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego   Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego -budowa stacji bazowej w m. Kanibród działka nr ewid. 54, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dn. 28.11.2011 r. INW 6733.8.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Rutkowice na dz. nr ewid. 133 i 134

Lubień Kujawski dn. 25.11.2011 r. INW 6733.9.2011       Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego   Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji-budowa sieci elektroenergetycznej na dz. nr eiwd. 133 i 134 w m. Rutkowice.

Lubień Kujawski dn. 31.10.2011 r. INW 6733.9.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalska.

Lubień Kujawski dnia 13.10.2011r. INW 6733.6.2011     O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska,gm.Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski dn. 13.09.2011 r. INW 6733.6.2011                                                  Obwieszczenie o [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach-budowa garażu na działce nr 681 w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski dnia 12.09.2011r. INW 6730.32.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty

Lubień Kujawski dn. 31.08.2011 r. INW 6733.3.2011     Obwieszczenie    o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

                        [...]

Obwieszczenie

Lubień Kujawski dnia 18.08.2011r. INW 6220.9.2011   OBWIESZCZENIE   Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RDOŚ w sprawie przebudowy dróg gminnych w pasie drogowym Stępka -Czaple

Lubień Kujawski dnia 08.08.2011r INW 6220.9.2011       OBWIESZCZENIE   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w sprawie przebudowy dróg gminnych StEpka-Czaple

Lubień Kujawski dnia 05.08.2011r INW 6220.9.2011       OBWIESZCZENIE   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przebudowa drogi gminnej Stepka-Czaple

Lubień Kujawski dnia 25.07.2011 INW 6220.9.2011     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- Bio Future

                                           [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 29.06.2011r. INW 6733.4.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -uzupełnienie raportu-monitorin ornitologiczny-budowa elektrowni wiatrowej w m. Czaple Wieś

Lubień Kujawski dnia 25.05.2011 INW 7624-4/2010                                                     [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego- budowa stacji transformatorowej oraz lini SN I Nn

Lubień Kujawski dnia 23.05.2011r. INW 6733.2.2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowych 0.4 kV na terenie działek 11, 196, 246/1, 255, 250 Kobyla Łąka

Lubień Kujawski dn. 17.05.2011 r. INW 6733.4.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -modernizacja poczekalni dworca przy ul. Plac Wolności

                                        [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu decyzji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Narty

Lubień Kujawski dn. 26.04.2011 r. INW 6733.3.2011       Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji celu publicznego   Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Narty na dz. nr ewid. 116/3

Lubień Kujawski dn. 24.03.2011 r. INW 6733.3.2011     Obwieszczenie    o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-Beszyn I wydobywanie kopaliny ze złoża

Lubień Kujawski dnia 28.02.2011r. OŚ 7624-10/2009       Obwieszczenie   Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sparwie wydania decyzji celu publicznego- Modernizacja budynku poczekalni na Placu Wolności w Lubieniu Kujawskim na świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżujących - działka 458

Lubień Kujawski dn. 24.02.2011 r. INW 6733.1.2011     Obwieszczenie   o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-odnowa dworu w Kłóbce

                                        [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii RDOŚ w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ -budowa farmy wiatrowej-Kaliska dz. 9/1 i 3

Lubień Kujawski dnia 21.02.2011r INW 7624-23/2010   Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski dnia 14.02.2011 r. INW 6730-4/2011       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu postanowienia w sprawie ooś-budowa farmy wiatrowej w m. Kaliska

Lubień Kujawski dn. 10.02.2011 INW 7624-23/2010       Obwieszczenie   Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ -budowa farmy wiatrowej-Kaliska dz. 9/1 i 3

Lubień Kujawski dnia 10.02.2011r INW 7624-23/2010   Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Obwieszczenie o wydaniu przez PPIS postanowienia uzgadniającego realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża "BESZYN I" w miejscowości Beszyn dz. 14, 15 i 38

Lubień Kujawski dnia 03.02.2011r OŚ 7624-10/2009     Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o uzupełnieniu raportu i wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa 2 siłowni wiatrowych w miejscowosci Rzegocin

Lubień Kujawski dnia 27.01.2011 OŚ 7624-11/2009       Zawiadomienie   Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RDOŚ uzgadniającego realizację inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża "BESZYN I"

Lubień Kujawski dnia 24.01.2011r OŚ 7624-10/2009     Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 17.01.2011 r. INW 6730-4/2011     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa farmy wiatrowej w miejscowości Kaliska

Lubień Kujawski dnia 17.01.2011 r. INW 7624-23/2010   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża Beszyn

Lubień Kujawski dn. 11.01.2011 OŚ 7624-10/2009       Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 1 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z wniosku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

                                           [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 22.12.2010r. INW 7331-45/CP/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji celu publicznego przez Marszałka Woj. Kuj-Pom

                                           [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża "BESZYN II"

  INW 7624-14/2010     Obwieszczenie  o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzdadniajacego przez PZD w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadniającego cel publiczny

O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża "BESZYN I"

Lubień Kujawski dnia 30.11.2010r OŚ 7624-10/2009     Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia-wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Lubień Kujawski dnia 25.11.2010 r. INW 7624-18/2010         Zawiadomienie     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego- budowa siłowni wiatrowych

Lubień Kujawski dn. 11.10.2010 r. INW 7331-41/CP/2010                                  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa- eksploatacja kruszywa naturalnego Beszyn

                                         &nbs [...]

Zawiadmonienie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa - eksploatacja kopaliny ze złoża BILNOrealizowanego na działkach nr ewidencyjny 23 oraz 24 w obrębie Bilno, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 15.09.2010 INW 7624-13/2010                                                       [...]

Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -budowa instalacji do rafinacji oraz wytopu tłuszczy zwierzęcych we wsi Kaliska na działce nr 232/69 gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 02.09.2010r INW 7624-15/2010         Zawiadomienie     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie o wydaniue decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budoa stacji bazowej w m. Dziankowo

                                        [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego odwołuje przetarg ustny nieograniczony

                                    BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO [...]

Obwieszczenie o zabranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 27.07.2010r. INW 7331-15/CP/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn : przebudowa i remont dróg i ulic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski.

                        Lubień Kujawski dn, 12.07.2010r.INW 7624- 11/2010O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu postanowienia odnośnie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn " przebudowa i remont dróg i ilic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dn. 05.07.2010 INW 7624-11/2010     Obwieszczenie     Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 [...]

Obwieszczenie o wyadniu decyzji celu publicznego

                                        [...]

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dnia 24.06.2010r. INW 7331-24/CP/2010       O B W I E S Z C Z E N I E      Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty

                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uzgadniającego realizację inwestycji celu publiczneo

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kąty

Lubień Kujawski dn. 11.05.2010 r.INW 7331-31/CP/2010                             Obwieszczenie o wszczęciu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 06.05.2010 r.INW 7331-15/CP/2010                               Obwieszczenie o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie cecyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Lubień Kujawski dn. 26.04.2010 r.INW 7331-24/CP/2010    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa-wydobywanie kopaliny ze złoża Beszyn

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Kąty

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi gminnej Gagowy Nowe

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o terminie wydania postanowienia o ocenie oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi w Kątach

Lubień Kujawski dn. 11.02.2010INW 7624-1/2010  Obwieszczenie   Na podstawie art. 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust [...]

Obwieszczenie o terminie wydania postanowienia o ocenie odziaływania na środowisko - budowa drogi w Gagowy Nowe

Lubień Kujawski dn. 11.02.2010INW 7624-2/2010  Obwieszczenie   Na podstawie art. 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust [...]

obwieszczenie o wyadniu opinii PPIS w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gagowy Nowe

Lubień Kujawski dnia 08.02.2010r INW 7624-2/2010 Obwieszczenie Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim

O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 38 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Kąty

Lubień Kujawski dnia 14.01.2010rINW 7624-1/2010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 13.01.2010rINW 7624-2/2010 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 [...]

Obwieszczenie OŚ 7624- 4/2009

                        [...]

Obwieszczenie OŚ 7624-8/2008

Lubień Kujawski dnia 28.12.2009r.OŚ 7624-8/2008     Zawiadomieniestron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie OŚ 7624-4/2009

Lubień Kujawski dnia 29.12.2009OŚ [...]

Zawiadomienie OŚ 7624-11/2009

Lubień Kujawski dnia 21.12.2009OŚ [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii PPIS uzgadniajacej realizację przedsięwzięcia" Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim"

OŚ 7624-8/2009     Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Włocławskiego uzgadniające warunki realizadcji przedsiewzięcia

OŚ 7624-8/2009    Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o wystapieniu o uzgodnienie do Starosty Włocławskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

OŚ 7624-8/2009    Obwieszczenie   Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

INW 7624-8/2009   OBWIESZCZENIE            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16, art. 33 ust. 1 oraz 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczanie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko

OŚ 7624- 8/2009O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art.21 ust. 2 pkt 8 oraz 74 ust. 3 ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 17.09.2009

Lubień Kujawski dnia 17.09.2009r OŚ 7624-8/2009         Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie o wydaniu opinii w sprawie oś

Lubień Kujawski dnia 16.09.2009r OŚ 7624-8/2009         Obwieszczenie     Na podstawie  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obiewszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ 7624-8/2009   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia     Na podstawie art. 33, z art. 73 ust. 1, [...]

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Lubienia Kujawskiego O G  Ł  A  S  Z  Awykaz nieruchomości do dzierżawy Na  podstawie art.30 ust2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity  ustawy  z 1996 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ 7624-10/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego INW 7331-36/CP/2009

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiam że w dniu 05.08.2009r. wydana została decyzja Nr [...]

Obwieszczenie z dnia 03.06.2009

                                       [...]

Obwieszczenie z dnia 26.06.2009

                         [...]

Obwieszczenie z dnia 23.03.2009

                        [...]

Obwieszczenie z dnia 08.06.2009

                                       [...]

Obwieszczenie z dnia 04.06.2009 r.

Lubień Kujawski dnia 04.06.2009rOŚ 7624-6/2009  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 21.05.2009

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie z dnia 15.05.2009

Lubień Kujawski dnia 15.05.2009r. INW 7624-10/2009         OBWIESZCZENIE                 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie z dnia 08.05.2009

Lubień Kujawski dn. 08.05.2009 r. INW-7331-23/CP/2009         Obwieszczenie o wszczęciu postępowania                   [...]

Obwieszczenie z dnia 30.04.2009

Lubień Kujawski dnia 30.04.2009rOŚ 7624-4/2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i  wystąpieniu do organów współdziałających   Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 28.04.2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, dnia 28.04.2009 r. INW 7321-2/2008     OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część [...]

Obwieszczenie z dnia 27.04.2009

Lubień Kujawski dn, 27.04.2009r. OŚ 7624- 7/2008 O B W I E S Z C Z E N I E     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie OŚ 7624- 7/2008

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie OŚ 7624- 3/2009

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie z dnia 25.03.2009 r

INW 7331-6/CP/2009                                 O B W I E S Z C Z E N I [...]

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

OŚ 7624-3/2009        Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji [...]

Obwieszczenie z dnia 23.03.2009

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Lubień Kujawski dnia 16.03.2009r.OŚ 7624-2/2009 Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o [...]

Wyniki

otwartego konkursu  ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 5.03.2009

Lubień Kujawski dn. 05.03.2009r. INW 7331-5/CP/2009               Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Postanowienie OŚB 7624-2/2009

Lubień Kujawski dn. 04.03.2009r.   Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie z dnia 25.02.2009 INW 7331-2/CP/2009

Lubień Kujawski dn. 25.02.2009r.INW [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-9/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 04.02.2009 r. INW-7331-9/Z/2009    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚ 7624-3/2009

Lubień Kujawski dnia 03.02.2009r OŚ 7624-3/2009  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-8/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 02.02.2009 r.INW-7331-8/Z/2009   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-6/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 02.02.2009 r. INW-7331-6/Z/2009   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających OŚ 7624-2/2009

Lubień Kujawski dnia 30.01.2009r OŚ 7624-2/2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-5/Z/2009

Lubień Kujawski dn. 30.01.2009 r. INW-7331-5/Z/2009  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-5/Z/2009 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW-7331-2/Z/2009

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz..U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm), art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.01.2009 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiam że w dniu 14.01.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-64/CP/2008 o [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚB7624-1/2009

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),art. 59 [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-9 /2008

z dniadn. 29.12.2008r. Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust.1 i ust.7a, art. 48  ust. 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-8 /2008

Lubień Kujawski dn,15.12.2008r.OŚ 7624-8 /2008    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawi art. 46 ust.1 pkt. 1, art. 46a ust.1,ust.7a, art. 48  ust. 2, art. [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                         &nbs [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Lubień Kujawski dn, 26.11.2008r. OŚB-7624-10 /P/2008 Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie z dnia 17.11.2008

OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miasta i gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

INW 7624-9/2008  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów współdziałających  Zgodnie z art. 32 ust 1, art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r, [...]

Zawiadomienie z dnia 07.11.2008

Lubień Kujawski dn, 07.11.2008  Zawiadomienie   Działając na podstawie art. 19 ust. 1, ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zm.) zawiadamiam, że w [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko OŚB-7624-9 /P/2008

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust. 2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust. 2a ) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko OŚB-7624-8 /P/2008

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust. 2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust. 2a ) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-4 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, ust.2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-5 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust.7 pkt. 4, art. 48 ust.1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM 7624-2 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust.7 pkt  4, art. 48 ust1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM 7624-3 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust.3, art.46a ust.1,ust.5,ust.7 pkt 4, art. 48 ust1, ust.2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. [...]

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31, 32 oraz art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony [...]

Obwieszczenie INW-7624-8 -Z-2008 o wszczęciu postępowa nia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski dn. 25.09.2008 INW-7624-8 /Z//2008 Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art.10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie INW-7624-7- Z-2008o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski dn. 25.09.2008 INW-7624-7 /Z//2008 Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.10, art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-7 /P/2008

                                         &nbs [...]

Postanowienie OŚB-7624-6 /P/2008

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-4 /P/2008

Lubień Kujawski dn, 26.08.2008r.     OŚB-7624-4 /P/2008     Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko   Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-3 /P/2008

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624- 2 /P/2008

                                         &nbs [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania

Lubień Kujawski dn 04.08.2008 r.INW-7624-6/Z/2008   Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania INW-7624-6/Z/2008

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, budowie szczelnego zbiornika na [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 35/2007

Zarządzenie nr 35/2007 r. Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2007 r    w sprawie : zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w  2008 [...]

Zarządzenie Nr 34/2007

                               Burmistrza  Lubienia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia UM-7624-14/2007

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lubień Kujawski, 16.11.2007 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miasta i gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przesięwzięcia na środowisko OŚB-21/2007

                                         &nbs [...]

postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-20/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko

                                         &nbs [...]

Zarządzenie 33/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

Zarządzenie Nr 32 /2007   Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia  13 listopada 2007   roku w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury .  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [...]

Zarządzenie Nr 30/2007

                               Burmistrza  Lubienia [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia UM-7624/12/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/12/2007

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie Nr 29/2007

Zarządzenie Nr 29/2007Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 października 2007 roku  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok              Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 28/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 września 2007 rokuw sprawie powołania Komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i tryb pracy  Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

Zarządzenie Nr 27/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.09.2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.              Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzia ływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-16/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia UM-7624-11/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie 26/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 września 2007 roku w sprawie; przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie 24/2007

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwziecia na srodowisko OŚB-15/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-14/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 23

                                         &nbs [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚB-7624/10/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 22/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 sierpnia 2007r.w sprawie  określenia terminu składania wniosków  o pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników  dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia UM-7624/9/2007

                                         &nbs [...]

postanowienie w sprwie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-13/2007

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 21/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 20/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007

                                         &nbs [...]

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia UM-7624/8/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządząnia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                         &nbs [...]

postanowienie w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 19/2007

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 17 lipca 2007 rokuw sprawie  określenia terminu składania wniosków  dotyczących  udzielania  pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia UM-7624/7/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania raportu o oddziaływanie przesiewziecia na środowisko OŚb-10/2007

                                         &nbs [...]

decyzja o srodowiskowych uwarnkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia UM-7624/6/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia rapotu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-9/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiewziecia na środowisko OŚB-8/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/5/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 16/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia  17 maja 2007 r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen  [...]

Zarządzenie 15/07

Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 maja 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 14/2007

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek  czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesiewzięcia UM-7624-4/2007

                                         &nbs [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia UM-7624-3/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 13/2007

Zarządzenie Nr 13/2007Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 maja 2007 rokuw sprawie:   powołania komisji mieszkaniowej Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania raportu o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia OŚB -7/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 12

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzania rapotu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-6/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 11/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 10/07

                                       ZARZĄDZENIE NR [...]

Zarzadzenie nr 9/07

                               ZARZĄDZENIE NR 9/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko nr OŚB-5/2007

                                         &nbs [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na srodowisko nr OŚB-4/2007

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28.03.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż siana z terenu byłego lotniska w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.Na podstawie statutu Miasta i Gminy [...]

Postanowienie w sprawie

 potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Lubień Kujawski 21.03.2007r.OŚB-3/2007            Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla [...]

Zarządzenie nr 07/07

                                        [...]

Zarządzenie 06/07

Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 12 marca 2007 r.  w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Droga Błedowo

                                         &nbs [...]

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie Nr 5/07

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.02.2007 r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości [...]

Zarządzenie 3/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 25 stycznia 2007 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu w 2007 roku przez organizacje pożytku publicznego.Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z [...]

Zarządzenie 2/2007

BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGOz dnia 16 stycznia 2007 r.w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim na czas wojny. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony [...]

Zarządzenie 1/2007

Zarządzenie nr 1/2007 r Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 11 stycznia 2007 r    w sprawie : zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w  2007 roku.   Na podstawie art.24 ustawy z [...]

Zarządzenie 39/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 12 grudnia 2006 r w sprawie : wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim i na wolne stanowiska kierowników jednostek [...]

Zarządzenie nr 37/2006

ZARZĄDZENIE NR 37/2006Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 30 listopada  2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z [...]

Zarządzenie nr 38/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia 01 grudnia   2006  roku w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury . Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r Nr.76poz.694 ) zarządzam co [...]

Zarządzenie nr 36/2006

Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 listopada 2006 rokuw sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Lubień KujawskiNa podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr: 35

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 10 listopada 2006 r.  w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 r.           Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr: 34/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 08 listopada  2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/13/2006

   Lubień Kujawski 23.10.2006r.  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 2, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 [...]

Zarządzenie Nr 32/2006

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomościstanowiących własność gminy Lubień Kujawski.$ 1.Na podstawie & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

Protokół z losowania Obwodowych Komisji Wyborczych

Protokół z losowania członków OKWDnia 19 października 2006r. w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29) o godzinie 11.30 odbyło się losowanie członków Obwodowych Komisji [...]

Zarządzenie nr 31/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 16 października 2006 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 rok. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr: 142, poz. 1591 [...]

Zarządzenie nr 30

 z dnia 16.10.2006r.            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na następujące zadanie: „Dostawa węgla [...]

Zarządzenie nr 29

 z dnia 16.10.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na następujące zadanie: „Zakup i dostawa oleju [...]

Zarządzenie Nr: 27/2006

  Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 29 września 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, [...]

Zarządzenie nr 26/2006 w sprawie powołania komisji odbiorczej

 ZARZĄDZENIE NR 26 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2006r.                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr OŚB-17/2006

Lubień Kujawski 22.09.2006r.OŚB-17/2006  Postanowieniew sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             Na podstawie art.51 [...]

Zarządzenie nr 25/2006

Lubień Kujawski, 2006.09.20   Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomościstanowiących własność gminy Lubień Kujawski.$ [...]

Zarządzenie nr 24/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 01 września 2006 r. w sprawie: zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Miasta i Gminy w [...]

Zarządzenie Nr 23/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 01 WRZEŚNIA 2006r.w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i tryb pracy Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UM-7624/12/2006

    Lubień Kujawski 24.08.2006r.UM-7624/12/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/11/2006

 Lubień Kujawski 24.08.2006r.UM-7624/11/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/10/2006

  Lubień Kujawski 10.08.2006r.UM-7624/ 10/2006 Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 42oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/9/2006

  Lubień Kujawski 10.08.2006r.UM-7624/ 9/2006 Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 42oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr UM-7624/8/2006

  Lubień Kujawski  04.08.2006r.UM-7624/8/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 [...]

Zarządzenie Nr: 22/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie, występującego [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Nr OŚB-14/2006

  Lubień Kujawski 10.07.2006r.OŚB-14/2006  Postanowieniew sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             Na podstawie [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  Lubień Kujawski 10.07.2006r.OŚB-13/2006  Postanowieniew sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko             Na podstawie [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2006

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  NR 21/2006 z dnia 06.07.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie nr 20/2006

 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 lipca 2006 rokuw sprawie : powołania Komisji Konkursowych  mającej na celu wyłonienie kandydata            [...]

Zarządzenie nr 19/2006

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  NR 19/2006 z dnia 03.07.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr UM-7624/7/2006

  Lubień Kujawski  20.06.2006r.UM-7624/7/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 czerwca 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 [...]

ZARZADZENIE NR 17

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGOz dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.   Działając na podstawie art.28 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Burmistrza nr 16 z dnia 19.06.2006

 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca  2006 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  . Na [...]

Postanowienie w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

   Lubień Kujawski 14.06.2006r.   OŚB-12/2006   Postanowieniew sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko   Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Decyzja nr UM-7624/6/2006

 Lubień Kujawski 12 .06.2006r.UM-7624/6/2006  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7  pkt. 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM-7624/5/2006

  Lubień Kujawski 12 .06.2006r.  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) a także art. 34, art. 35 ust. 1 [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Lubień Kujawski 12 .06.2006r. UM-7624/4/2006 Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust.7  pkt 4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 [...]

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zawiadamia, że na wniosek: „ELEKTRO-GAW” s.c., M. Gawłowski, E. Gawłowska, R. Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawskiwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2006

 z dnia 29.05.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kostki brukowej, [...]

Wszczęcie postępowania o wydanie dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zawiadamia, że na wniosek: "ENERGIA" s.c. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, G. Szczęsny, P. Seklecki, Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Zarządzenie nr 13/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 maja 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr 12 z dnia 12.05.2006r.

             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych z [...]

Zarzadzenie Burmistrza Nr 11 z dnia 12.05.2006r.

             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej w m. Gagowy gm. Lubień [...]

DECYZJA UM-7624/3/2006

Lubień Kujawski 25.04.2006r.  Decyzjao środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art.46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 /2 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony [...]

DECYZJA Nr UM-7624/2/2006

 Lubień Kujawski, 2006.04.24  D E C Y Z J [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2006

z dnia 14.04.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków Zespołu [...]

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 12.04.2006w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż siana z terenu byłego lotniska w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski.  Na podstawie ststutu [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 8/2006

 z dnia 31.03.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Budowa nawierzchni drogi gminnej w [...]

Zarządzenie Nr 7/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 30 marca 2006 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Burmistrza nr 6/2006

 z dnia 21.03.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kamienia wapiennego o [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 5

 z dnia 10.03.2006r.  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych           Na podstawie art. 39 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 3/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 02 marca  2006  w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2006

 z dnia 07.03.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie inwestycyjnych prac [...]

Zarządzenie nr 2/2006

 z dnia 28.02.2006r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Remont z adaptacją Domu Kultury i [...]

Zarządzenie nr 1/2006

Lubień Kujawski, 2006.01.06   Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomościstanowiących własność gminy Lubień Kujawski.$ 1.Na [...]

Zarządzenie nr:52/2005

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie: udzielenia poręczenia na weksel własny „in blanco” przez Gminną [...]

zarządzenie nr 51 /2005

Zarządzenie Nr 51/2005Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 28 grudnia 2005rw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

Zarządzenie Nr 50 z dnia 20.12.2005r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: [...]

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 49/05

 z dnia 23.11.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Zakup nowego samochodu do przewozu [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2005

  Burmistrza Lubienia Kujawskiegow sprawie: odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu.  Na podstawie art.109 ust.p.1 i art.110 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr. 115 poz.741 o d s [...]

Zarządzenie Nr: 46/2005

 Burmistrza Lubienia Kujawskimz dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006r.           Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

  § 1 1. Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury w następujących obiektach : - Budynek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim- Budynek Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim,- Budynek Biblioteki Publicznej w Lubieniu [...]

Zarządzenie Nr 45

  Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: [...]

Zarządzenie 44

  Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.10.2005r.                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod [...]

Zarządzenie Nr 43

 z dnia 28.10.2005r.                        W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi [...]

Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok.

  Burmistrza LUBIENIA KUJAWSKIEGO  z dnia 24 października 2005 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2006 rok. Na podstawie § 2 Uchwały Rady Miejskiej Lubienia Kujawskiego Nr X/66/99 [...]

Zarządzenie nr 41

/05 z dnia 20.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na: „Udzielenie kredytu o wartości 3.000.000,00 [...]

Zarządzenie 40

 z dnia 19.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze zapytania o cenę na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla [...]

Zarządzenie nr 39

ZARZĄDZENIE NR 39/05 z dnia 14.10.2005r.             W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Dostawa żużlu [...]

Zarządzenie nr 38

Burmistrza Lubienia  Kujawskiegoz  dnia 07 października 2005 roku  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok  [...]

metryczka