Strona główna   >  Rejestr zmian treści

Rejestr zmian treści

« starsze zmiany Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1824)

przetarg nieograniczony

Informacja z sesji otwarcia ofert


Data: 2017-07-21 14:49:54 Autor: Jakub Tomczak

przetarg nieograniczony

Odpowiedzi na pytania oferentów z 18.07.2017


Data: 2017-07-18 11:55:50 Autor: Monika Piwińska

przetarg nieograniczony

Informacja z sesji otwarcia ofert


Data: 2017-07-17 14:04:19 Autor: Monika Piwińska

przetarg nieograniczony

Odpowiedzi na pytania oferentów


Data: 2017-07-14 14:01:17 Autor: Jakub Tomczak

przetarg nieograniczony

Odpowiedzi na pytania oferentów


Data: 2017-07-13 14:45:13 Autor: Jakub Tomczak

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2017-07-11 13:50:31 Autor: Monika Piwińska

przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2017-07-11 13:40:57 Autor: Monika Piwińska

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

dodanie oświadczenia przewodniczącego rady


Data: 2017-07-07 09:06:54 Autor: Piotr Przybysz

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim

edycja


Data: 2017-06-28 14:06:53 Autor: Piotr Przybysz

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


Data: 2017-06-28 11:14:50 Autor: Monika Piwińska

Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 czerwca 2017

edycja


Data: 2017-06-26 13:19:10 Autor: Piotr Przybysz

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data: 2017-06-23 13:47:31 Autor: Monika Piwińska

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Data: 2017-06-19 15:29:59 Autor: Monika Piwińska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz o naborze na to stanowisko

literowka


Data: 2017-06-19 09:49:19 Autor: Piotr Przybysz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia na" Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2017-06-02 09:33:21 Autor: Monika Piwińska

Obwieszczenie o wszczęciu postępow. admin. o wydanie decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowia dróg gminnych o nr 191403C w miejsc. Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz..

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. INW.6220.6.3.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 31.05.2017 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych , uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. Zgodnie z § 3 ust . 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kłóbka Chojny, Wiktorowo i Kępka Szlachecka gm. Kowal. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński


Data: 2017-06-01 14:11:26 Autor: Joanna Czarniak

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. INW.6220.6.1.2017 Zawiadomienie Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31.05.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kłóbka, Chojny, Wiktorowo, Kępka Szlachecka. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński


Data: 2017-06-01 14:10:26 Autor: Joanna Czarniak

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..


Data: 2017-06-01 11:58:04 Autor: Joanna Czarniak

przetarg nieograniczony

Wynik postępowania


Data: 2017-05-30 10:32:47 Autor: Monika Piwińska

przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu


Data: 2017-05-30 10:25:57 Autor: Monika Piwińska
« starsze zmiany Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1824)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij