Zamówienia Publiczne których wartość nie przekracza 130 000 zł

Zamówienia Publiczne których wartość nie przekracza 130 000 zł

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, instrumentów oraz oświetlenia

w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. [...]

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa sprzętu TIK i pomocy naukowych oraz dydaktycznych

w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-24 – „Aktywna tablica”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

na „Doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, tabletów oraz laptopów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, tabletów oraz laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin [...]

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Kierownika Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy (trener pracy)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Kierownika Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy na potrzebę realizacji przez Gminę Lubień Kujawski projektu RPKP.09.02.01-04-0022/20 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Kierownika Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy

na potrzebę realizacji przez Gminę Lubień Kujawski projektu RPKP.09.02.01-04-0022/20 „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na emisje obligacji

Gmina Lubień Kujawski zaprasza do składania ofert na emisje obligacji zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/190/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. [...]

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej 191425C wg [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na zakupie i dostawie pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli oraz sprzętu AGD i ICT

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli, oraz sprzętu AGD i ICT w ramach projektu pt. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia

na dostawę wraz z nasadzeniem materiału roślinnego - 100 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia minimum 20 cm i wysokości 4 m. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych Sołectw Bagno, Chojny oraz Kłóbka, gmina [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na emisję obligacji

Gmina Lubień Kujawski zaprasza do składania ofert na emisję obligacji zgodnie z Uchwałą NR X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na dostawie  40 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków zgodnie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pracę równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pracę równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami oraz zatwierdzeniem dla 19 odcinków dróg w gminie Lubień Kujawski”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami oraz zatwierdzeniem dla 19 odcinków dróg w gminie Lubień [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na "zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do rejestracji oraz strumieniowania obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do rejestracji oraz strumieniowania obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu [...]

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności na działkach nr ew. 305/3 oraz 363/10 w Lubieniu Kujawskim

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności na działkach nr ew. 305/3 oraz 363/10 w Lubieniu Kujawskim [...]

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”. [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.06.2018 pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski”

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.06.2018 pn„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski” [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.05.2018 pn."Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.05.2018 pn."Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.4.2018 pn."Dostawa metalowej szafy skrytkowej szkolnej"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.4.2018 pn. "Dostawa metalowej szafy skrytkowej szkolnej" [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.03.2018 pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.03.2018 pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.02.2018 pn. "Praca równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.02.2018 pn. "Praca równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski" [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony 31.05.16

który odbędzie się w dniu  04 lipca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej [...]

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach.

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach I. Przedmiot przetargu: 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 40/15, obręb Kaliska, Kw Nr [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony

który odbędzie się 11 grudnia 2015r. (piątek)  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, pokój nr 11 o godz. 11.00 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski [...]

ZAPROSZENIE złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Opracowanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, 23.02.2015 r.  INW.1.2015   ZAPROSZENIE   Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Opracowanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją [...]

metryczka