Zamówienia Publiczne których wartość nie przekracza 130 000 zł

Zamówienia Publiczne których wartość nie przekracza 130 000 zł

Zaproszenie do złożenia oferty na emisje obligacji

Gmina Lubień Kujawski zaprasza do składania ofert na emisje obligacji zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/190/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. [...]

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej 191425C wg [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na zakupie i dostawie pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli oraz sprzętu AGD i ICT

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli, oraz sprzętu AGD i ICT w ramach projektu pt. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia

na dostawę wraz z nasadzeniem materiału roślinnego - 100 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia minimum 20 cm i wysokości 4 m. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych Sołectw Bagno, Chojny oraz Kłóbka, gmina [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na emisję obligacji

Gmina Lubień Kujawski zaprasza do składania ofert na emisję obligacji zgodnie z Uchwałą NR X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na dostawie  40 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków zgodnie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pracę równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pracę równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami oraz zatwierdzeniem dla 19 odcinków dróg w gminie Lubień Kujawski”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami oraz zatwierdzeniem dla 19 odcinków dróg w gminie Lubień [...]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na "zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do rejestracji oraz strumieniowania obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do rejestracji oraz strumieniowania obrazu i dźwięku podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu [...]

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznego głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności na działkach nr ew. 305/3 oraz 363/10 w Lubieniu Kujawskim

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności na działkach nr ew. 305/3 oraz 363/10 w Lubieniu Kujawskim [...]

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”. [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.06.2018 pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski”

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.06.2018 pn„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski” [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.05.2018 pn."Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.05.2018 pn."Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.4.2018 pn."Dostawa metalowej szafy skrytkowej szkolnej"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.4.2018 pn. "Dostawa metalowej szafy skrytkowej szkolnej" [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.03.2018 pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.03.2018 pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.02.2018 pn. "Praca równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski"

Zaproszenie do składania ofert nr ZP.02.2018 pn. "Praca równiarki drogowej na terenie Gminy Lubień Kujawski" [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony 31.05.16

który odbędzie się w dniu  04 lipca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej [...]

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach.

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Kaliskach I. Przedmiot przetargu: 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 40/15, obręb Kaliska, Kw Nr [...]

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony

który odbędzie się 11 grudnia 2015r. (piątek)  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, pokój nr 11 o godz. 11.00 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski [...]

ZAPROSZENIE złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Opracowanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją na terenie Gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski, 23.02.2015 r.  INW.1.2015   ZAPROSZENIE   Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Opracowanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją [...]

metryczka