Budżet

Budżet

Budżet na rok 2017

RM z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018 – 2025. RM z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok RM z dnia 21 grudnia [...]

metryczka