2009

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2009

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r.  INW.6220.8.8.2017   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zarządzenie nr 50/2009

Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 22 grudnia 2009 r  w sprawie  zatwierdzenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w  2010 roku.  Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r [...]

Zarządzenie Nr 47/2009

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 46/2009

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 45/2009

ZARZĄDZENIE NR 45/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.11.2009r.                  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru [...]

Zarządzenie nr 42/2009

ZARZĄDZENIE NR 42/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.10.2009r.                  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru [...]

Zarządzenie nr 36/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.08.2009r.                  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu [...]

Zarządzenie nr 35/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.08.2009r.                  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu [...]

Zarządzenie nr 30/2009

ZARZĄDZENIE Nr 30/2009Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody [...]

Obwieszczenie z dnia 09.06.2009

Lubień Kujawski dn, 09.06.2009r.OŚ 7624- 4/2009O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 29/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 9 czerwca 2009 r.  w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników.     Na podstawie § 3 ust. 3 [...]

Zarządzenie nr 28/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia  5 czerwca 2009 roku     w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.                 Na podstawie art. 18 [...]

Zarządzenie nr 27/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 26 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 26/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 26 maja 2009 roku  w sprawie: ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających  lub [...]

Zarządzenie nr 25/2009

  Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 maja 2009 roku     w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 [...]

Zarządzenie nr 23/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 19 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   Na podstawie art. 48 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja [...]

Zarządzenie Nr 24/2009

ZARZĄDZENIE NR 24/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.05.2009r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 22/2009

ZARZĄDZENIE NR 22/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.05.2009r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 20/2009

 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 14 maja 2009 r. w sprawie organizacji pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza [...]

Zarządzenie nr 19/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   Na podstawie art. 48 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu [...]

Zarządzenie 18/2009

Zarządzenie 18/2009Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 11 maja 2009 r.w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania w celu ustalenia składu obwodowych komisji wyborczych.Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – [...]

Zarządzenie 15/2009

Zarządzenie Nr 15/2009Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 31 marca 2009 roku  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.               Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Zarządzenie 13/2009

 ZARZĄDZENIE Nr  13  /2009Burmistrza Lubienia Kuj.z dnia  27 marca 2009 rok w  sprawie  zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim  Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 [...]

Zarządzenie nr 12/2009

Zarządzenie Nr 12 /2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia  16  marca 2009 roku. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt [...]

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2009 r.   w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lubień Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i [...]

Zarządzenie Nr 8/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 3 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, określenia składu i trybu pracy Komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wykonywanie w formie wsparcia zadań [...]

Zarządzenie Nr 7/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powołania, określenia składu i trybu pracy Komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z [...]

Zarządzenie Nr 6/2009Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 lutego 2009 r

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi sekretariatuw Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim . Na podstawie § 77 ust.11 [...]

Zarządzenie Nr 4/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.02.2009r.               W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o [...]

Zarządzenie 2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 21 stycznia 2009 r.w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Zarządzenie 1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 20 stycznia 2009 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie [...]

metryczka