2020

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2020

Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.12.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Dostawa opału na sezon grzewczy 2020/2021 dla Gminy Lubień Kujawski"  [...]

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego nr 100/2020 z dnia 16.12.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego pn. " Remont budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim w celu utworzenia żłobka i domu seniora". [...]

Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.12.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 191494C w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 98/1/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w m. [...]

Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021-2036. [...]

Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w m. [...]

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie powołania oraz określenia zasad i trybu działania komisji do zaopiniowania  wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski w 2021 [...]

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w m. [...]

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.10.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa Dróg gminnych nr 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski". [...]

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020-2036. [...]

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego. [...]

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz powołania zespołu do spraw dostępności. [...]

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kotłowni gazowej w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 75/1/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce [...]

Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej realizacji projektu pn. "Kultura i nauka dla lokalnej społeczności" realizowanego w oparciu o umowę nr 0032-2/19/DS-EFS o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem [...]

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim.” [...]

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w m. [...]

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce [...]

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach [...]

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 sierpnia 2020r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.08.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Zaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 sierpnia 2020r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdujące się przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Lubieniu Kujawskim, z udziałem w [...]

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień [...]

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce. [...]

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. [...]

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 lipca 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lipca 2020r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Lubień Kujawski wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce. [...]

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. [...]

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. rolnych i melioracji w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych przy ul. Szkolnej, o numerach ewidencyjnych 336/8; 336/10; 336/11; 336/12; 336/13; 336/14; [...]

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych przy ul. Szkolnej, o numerach [...]

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/203; 232/204; 232/196; 232/195; [...]

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca 2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach [...]

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.06.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Szefa OC - Burmistrza Lubienia Kujawskiego nr 34/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość. [...]

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim za 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych [...]

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2020 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Przebudowa dróg  gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola Dziankowska, Dziankówek gm. Lubień Ku [...]

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.04.2020 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Remont budynku starej oficyny tzw.. " Szubienicy" wraz z zagospodarowaniem terenu"  [...]

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 marca 2020

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. [...]

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 marca 2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerze ewidencyjnym 232/205 [...]

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.03.2020 r.

Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.03.2020 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 191410C [...]

Zarządzenie Nr 20/2/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 marca 2020 r

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 20/1/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 marca 2020 r

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek z terenu byłego lotniska w Kaliskach w celu zbioru siana.   [...]

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie Nr 11.1/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie obliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania podatku od towarów i usług w roku 2020, oraz dla celów korekty odliczonego podatku VAT za 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok [...]

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2020 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi" [...]

Zarządzenie nr 6 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 lutego 2020

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2020

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy.  [...]

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2020

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/171; 232/197; 232/198; 232/205; [...]

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, [...]

metryczka