2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2020

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. rolnych i melioracji w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych przy ul. Szkolnej, o numerach ewidencyjnych 336/8; 336/10; 336/11; 336/12; 336/13; 336/14; [...]

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych przy ul. Szkolnej, o numerach [...]

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/203; 232/204; 232/196; 232/195; [...]

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 czerwca 2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach [...]

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.06.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Szefa OC - Burmistrza Lubienia Kujawskiego nr 34/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość. [...]

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim za 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych [...]

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2020 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Przebudowa dróg  gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola Dziankowska, Dziankówek gm. Lubień Ku [...]

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.04.2020 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Remont budynku starej oficyny tzw.. " Szubienicy" wraz z zagospodarowaniem terenu"  [...]

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 marca 2020

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. [...]

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 marca 2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerze ewidencyjnym 232/205 [...]

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.03.2020 r.

Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.03.2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.03.2020 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 191410C [...]

Zarządzenie Nr 20/2/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 marca 2020 r

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 20/1/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 marca 2020 r

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek z terenu byłego lotniska w Kaliskach w celu zbioru siana.   [...]

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie Nr 11.1/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie obliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania podatku od towarów i usług w roku 2020, oraz dla celów korekty odliczonego podatku VAT za 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2020 rok [...]

Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2020 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi" [...]

Zarządzenie nr 6 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 lutego 2020

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2020

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy.  [...]

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2020

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/171; 232/197; 232/198; 232/205; [...]

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 lutego 2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, [...]

metryczka