2011

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2011

Zarządzenie nr 35/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.09.2011 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego dnia 19 września 2011 r

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy" Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o [...]

Zarządzenie nr 31/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.09.2011 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 30/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.09.2011 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie 26/2011

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok [...]

Zarządzenie 25/2011

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 24/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.07.2011 r.                W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu [...]

Zarządzenie 23/2011

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok [...]

Zarządzenie 22/2011

w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników [...]

Zarządzenie nr 21/2011 z dnia 20.06.2011 r.

                                      ZARZĄDZENIE NR  [...]

Zarządzenie nr 19/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.06.2011 r.                W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu [...]

Zarządzenie 18/2011

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. [...]

Zarządzenie 17/2011

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu [...]

Zarządzenie nr 16/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.05.2011 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie 15/2011

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy. [...]

Zarządzenie 14/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubień Kujawski w roku 2011 [...]

Zarządzenie nr 13/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.05.2011 r.                W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu [...]

Zarządzenie 12/2011

w sprawie porczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna GrupaDziałania Dorzecza Zgłowiczki z siedzib w Choceniu. [...]

Zarządzenie nr 11/2011

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. [...]

Zarządzenie 10/2011

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2010 rok [...]

Zarządzenie Nr 9/2011

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 marca 2011 roku     w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględniłem [...]

Zarządzenie Nr 08/2011

                                     ZARZĄDZENIE NR [...]

Zarządzenie nr 07/2011

 ZARZĄDZENIE NR 07/2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.02.2011                 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru [...]

Zarządzenie nr 05/2011

ZARZĄDZENIE NR 05/2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.02.2011 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie 4/2011

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego [...]

Zarządzenie 3/2011

w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości [...]

Zarządzenie nr 02/2011

ZARZĄDZENIE NR 02/2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.01.2011 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

ZARZĄDZENIE Nr 1/2011

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje i podmioty [...]

metryczka