2021

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2021

Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " „Przebudowa dróg gminnych: nr 191428C Narty – Czaple Nowe oraz Czaple Wieś – Świerna, drogi gminnej Czaple Nowe – [...]

Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 90 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.12.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)". [...]

Zarządzenie Nr 89/2021Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.12.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Rozbudowa ulic Pogodnej, Szkolnej raz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą z Lubieniu Kujawski z podziałem na 2 [...]

Zarządzenie Nr 90/1/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. [...]

Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.12.2021 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w [...]

Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.12.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubień Kujawski, w ramach programu [...]

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.12.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu Kujawskim". [...]

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim za 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.12.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele". [...]

Zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. obsługi kasy w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rutkowice. [...]

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kamienna. [...]

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubien Kujawski, położonej w obrebie [...]

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038. [...]

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie powołania oraz określenia zasad i trybu działania komisji do zaopiniowania  wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski w 2022 [...]

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.10.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.10.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z [...]

Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.10.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim”- świadczenie [...]

Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.10.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie [...]

Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.10.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 60/2021 z dnia 01.10.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.10.2021 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 59/2021 z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 57/2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim - świadczenie [...]

Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim" - świadczenie [...]

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miasta i  Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 51/2021 z dnia 03.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup lekkiego auta ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce". [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.08.2021 r.

w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie [...]

Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3.09.2021 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3.09.2021 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Lubieniu Kujawskiego z dnia 3 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. realizacji inwestycji, obronnych, p.poż. i działalności gospodarczej w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. [...]

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.08.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego nr 42/2021 z dnia 20.08.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim - świadczenie [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego nr 40/2021 z dnia 04.08.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim - świadczenie usług [...]

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9.08.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.07.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.07.201 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.07.201 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.07.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie [...]

Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 31/1/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE LUBIEŃ KUJAWSKI" [...]

Zarządzenie nr 31/2021Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.06.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 30/2021Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości (lokal użytkowy gastronomiczny) w m. Stępka, gmina Lubień Kujawski, nr ewidencyjny 82 [...]

Zarządzenie nr 28/2021Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.05.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 29/2021Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.05.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim - świadczenie usług [...]

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.05.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.05.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.05.2021 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość. [...]

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.04.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.04.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.04.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 19/1/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 191443C e miejscowości Rzeżewo" [...]

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.04.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Remont elewacji i dachu budynku biblioteki w Lubieniu Kujawskim". [...]

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.03.2021 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek z terenu byłego lotniska w Kaliskach w celu zbioru siana. [...]

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.03.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz z [...]

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta - gr. Gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.02.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej oraz nawierzchni terenu przy budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim- ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie obliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania podatku od towarów i usług w roku 2021, oraz dla celów korekty odliczonego podatku VAT za 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.02.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lutego 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie nr 7/1/2021Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.01.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadanie publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w miejscowości Kaliska-Narty, gmina Lubień Kujawski". [...]

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień" [...]

Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Montaż pompy ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubien Kujawski". [...]

metryczka