2015

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2015

Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2015 rok. [...]

Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2022. [...]

Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury. [...]

Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji mienia Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej [...]

Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/72 i 232/73 [...]

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, [...]

Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa opału na sezon grzewczy 2015/2016" [...]

Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2015 rok. [...]

Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 października 2015 roku

w sprawie powołania pełnomocnika ds. instytucji kultury - Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej [...]

Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. [...]

Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2015 rok [...]

Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 października 2015 roku

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" [...]

Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień kujawski" [...]

Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu [...]

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum [...]

Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim  [...]

Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. [...]

Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 lipca 2015 roku

w sprawie zapewnienia w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, na obszarze Gminy Lubień Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł [...]

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 lipca 2015 roku

w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Samorządowego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 lipca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego [...]

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy. [...]

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach Funduszu Sołeckiego [...]

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość [...]

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 maja 2015 roku

o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska (III) z drogą dojazdową, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska (III) z drogą dojazdową, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa kruszywa mineralnego - żwiru łamanego frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 maja 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191442C Wiktorowo granica gminy, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2015 rok [...]

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Stępce, gmina Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Stępce, gmina Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania Formularzy dla Centrum Personalizacji druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. [...]

Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn ,Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego [...]

Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2015 roku

W sprawie zapewnienia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, na obszarze Gminy Lubień Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

Zarządzenie nr 10/2015

w sprawie powołania pełnomocnika w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. [...]

Zarządzenie nr 9/2015

Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego na naprawę [...]

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.....

.. wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

metryczka