2012

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2012

Zarządzenie nr 38/2012

ZARZĄDZENIE NR 38/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.12.2012 r.                  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru [...]

Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.10.2012 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych [...]

Zarządzenie Nr 33 /2012r

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.        Na [...]

Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.10.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.10.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.09.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.09.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.09.2012

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.09.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie Nr 26/2012

z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 [...]

Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.08.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.08.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.   w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury Szkoły Podstawowej w Nartach w związku z jej likwidacją.   Na [...]

Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 23 /2012   Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.   w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup [...]

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 22 /2012rBurmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia  9 lipca  2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie nr 19/2012

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.05.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 18/2012

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.05.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie Nr 17/2012

w sprawie zamiany budżetu gminy na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 16/2012

                                     Burmistrza Lubienia Kujawskiego [...]

Zarządzenie nr 15/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.04.2012 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.04.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.03.2012 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 11/2012

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2011 rok. [...]

Zarządzenie nr 10/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.03.2012 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 8/2012

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego  [...]

ZARZĄDZENIE NR 07/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 lutego 2012 r.   w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.   Na [...]

Zarządzenie Nr 06/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.02.2012 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 [...]

Zarządzenie Nr 05/2012

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.02.2012 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 4/2012

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. [...]

Zarządzenie nr 3

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie nr 2/2012 zmieniające Zarządzenie nr 1/2012

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 1/2012 ogłoszone w Obwieszczeniu Burmistrza Lubienia Kujawskiego dnia 11 stycznia 2012 [...]

metryczka