2013

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2013

Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.09.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.08.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 22 /2013

w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. [...]

Zarządzenie Nr 21/2013

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 10 lipca 2013r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.06.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.06.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego wraz [...]

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 maja 2013 r.   w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.05.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

ZARZĄDZENIE NR 07/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu do przewozu osób

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zarządza się co następuje:     § 1. Powołuje się Komisję [...]

Zarządzenie nr 06/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.03.2013

ZARZĄDZENIE NR 06/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

Zarządzenie 4/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 lutego 2013 r.   o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu [...]

Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 3/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2013 r.   w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i [...]

ZARZĄDZENIE NR 02/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.02.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 02/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

Zarządzenie nr 01/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.02.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót [...]

metryczka