2016

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2016

Zarządzenie nr 132/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 131/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. [...]

Zarządzenie nr 130/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie: zasad wdrażania, realizacji, zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023” w ramach programu Operacyjnego [...]

Zarządzenie nr 129/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim za 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 128/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie wprowadzania zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 listopada 2016 roku

w sprawie dokonania zian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Lubień Kujawski, o numerze ewidencyjnym 562/44. [...]

Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Lubień Kujawski, [...]

Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w obrębie ewidencyjnym Rutkowice, o numerze ewidencyjnym 36. [...]

Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie ewidencyjnym Rutkowice, o [...]

Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02 listopada 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, o numerach ewidencyjnych 111/4, 111/5, 111/6, 111/7 i 111/8. [...]

Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, o numerach [...]

ZARZĄDZENIE NR 116/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.11.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego [...]

ZARZĄDZENIE NR 114/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.10.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego [...]

ZARZĄDZENIE NR 113/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wola Olszowa Parcele. [...]

Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Siemiany. [...]

Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rzeżewo Morzyce. [...]

Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Narty Piaski. [...]

Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Krzewie II. [...]

Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gagowy Stare. [...]

Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gagowy Nowe. [...]

Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Czaple Nowe. [...]

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wola Olszowa Parcele (urzędowa nazwa miejscowości Wola Olszowa-Parcele). [...]

Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wola Dziankowska. [...]

Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wiktorowo. [...]

Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wąwał. [...]

Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Świerna. [...]

Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Szewo [...]

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stępka. [...]

Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rzeżewo Morzyce (urzędowa nazwa miejscowości Reżewo-Morzyce). [...]

Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rzeżewo (urzędowa nazwa miejscowości Rzeżewo-Małe). [...]

Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rzegocin. [...]

Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rutkowice. [...]

Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Nowa Wieś. [...]

Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Narty. [...]

Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Morzyce [...]

Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Modlibórz. [...]

Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Krzewie II (urzędowa nazwa miejscowości Krzewie Drugie). [...]

Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Krzewie. [...]

Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kobyla Łąka [...]

Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kłóbka. [...]

Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kąty. [...]

Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kanibród. [...]

Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kamienna. [...]

Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kaliska. [...]

Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Golska Huta [...]

Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gole. [...]

Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gocław. [...]

Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gliznowo. [...]

Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gagowy Stare (urzędowa nazwa miejscowości Stare Gagowy). [...]

Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dziankówek. [...]

Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dziankowo. [...]

Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Czaple Nowe [...]

Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Czaple. [...]

Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Chojny. [...]

Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Błonie. [...]

Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Błędowo. [...]

Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bilno. [...]

Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Beszyn. [...]

Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bagno. [...]

Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04 października 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Antoniewo. [...]

Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach funduszu sołeckiego. [...]

Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w obrębie ewidencyjnym Wąwał, o numerze ewidencyjnym 1. [...]

Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie ewidencyjnym Wąwał, o [...]

Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Lubienia Kujawskiego. [...]

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania komisji do spraw wyceny zwierząt, produktów lub sprzętu utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. [...]

Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 48/44, 48/45, 48/46, 48/47, 48/48, [...]

Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach [...]

Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 sierpnia 2016 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2017 rok. [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z budową ulicy Spokojnej w miejscowości Kaliska Gmina Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce [...]

Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kretkowo. [...]

Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  dotyczących projektu „Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489 w miejscowości Kretkowo, Rutkowice”  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na [...]

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość. [...]

Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury   -  Ośrodka  Kultury  w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury   -  Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 maja 2016

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Lubienia Kujawskiego [...]

Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13 maja 2016 roku

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska  w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2016 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy. [...]

Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerze ewidencyjnym 40/15.  [...]

Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerze [...]

Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 maja 2016 roku

w sprawie: zamiany wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 maja 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok. [...]

Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 maja 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa dróg gminnych nr 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice, gmina Lubień [...]

Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek-Czaple w miejscowości Czaple Nowe” [...]

Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach ewidencyjnych 232/45, 232/53 i 232/54. [...]

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, o numerach [...]

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi” [...]

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż siana z terenu byłego lotniska w Kaliskach. [...]

Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 kwietnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania opisowego z  przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2015 rok. [...]

Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ośrodku Kultury w Lubieniu Kujawskim w związku z połączeniem z Wiejską Świetlicą Środowiskową w Kamiennej [...]

Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 marca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2016 rok [...]

Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie powołania pełnomocnika ds. utworzenia i organizacji instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 marca 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 2 marca 2016 roku

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lubienia Kujawskiego. [...]

Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016-2024. [...]

Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie wprowadzenie systemu funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Urzędzie  Miejskim w Lubieniu Kujawskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2016 roku

w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

metryczka