2014

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2014

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art.  30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.12.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa do szkół w Kaliskach, [...]

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 Kierownika Zamawiającego z dnia 31.10.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 Kierownika Zamawiającego z dnia 31.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup lekkiego samochodu [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.10.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa do ZPO w [...]

Zarządzenie nr 33/2014

Zarządzenie nr 33/2014Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 5 września 2014 rokuw sprawie zapewnienia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup i dostawa fabrycznie [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.08.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa z rozładunkiem [...]

Zarządzenie Nr 29/2014

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Zarządzenie Nr  27/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 lipca 2014 roku       w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą [...]

„Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Świadczenie usług [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.06.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa z rozładunkiem [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.05.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.05.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa drogi gminnej [...]

Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.05.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa drogi gminnej [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.04.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa drogi gminnej Nr [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa drogi gminnej [...]

Zarządzenie Nr 7 /2014r Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 marca 2014r.

Zarządzenie Nr  7 /2014 r. Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 marca 2014r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Kształtowanie obszaru [...]

Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.02.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przywrócenie [...]

Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 05.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej obiektów jednostek [...]

metryczka