2018

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2018

Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego w Lubieniu Kujawskim. [...]

ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.11.2018 r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019” [...]

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.11.2018 r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Udzielenie i obsługa bankowego kredytu [...]

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.11.2018 r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUB [...]

Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lubień Kujawski na lata 2019-2025. [...]

Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim [...]

Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej zadań określonych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2018. [...]

Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dotyczącej zadań określonych w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018. [...]

Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie powołania oraz określenia zasad i trybu działania komisji do zaopiniowania  wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień [...]

Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn "Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG [...]

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 191477C w miejscowości [...]

Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2018 rok. [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych [...]

Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu gminy Gminy Lubień Kujawski na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, na obszarze Gminy Lubień Kujawski miejsc [...]

Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kujawski” [...]

Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień na 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z 23.08.2018

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, o numerach [...]

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23 sierpnia 2018

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, o numerach ewidencyjnych 86 i 87 [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIENIU KUJAWSKIM” [...]

Zarządzenie nr 53/2018

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego [...]

Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2018-2025. [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.07.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Udzielenie i obsługa kredytu [...]

Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień kujawski na 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2018 roku. [...]

Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Lubień Kujawski [...]

Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. [...]

Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach. [...]

Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania wniosków o dotację w ramach programu EKOPIEC 2018. [...]

Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIENIU KUJAWSKIM” [...]

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.st.sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach. [...]

Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie [...]

Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Nartach, gmina Lubień Kujawski, na okres 3 lat. [...]

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Nartach, gmina Lubień Kujawski, na okres 3 lat. [...]

Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Stępce, gmina Lubień Kujawski.w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Stępce, gmina Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Stępce, gmina Lubień Kujawski. [...]

Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, o numerach ewidencyjnych 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, [...]

Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, o numerach [...]

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury   -  Centrum  Kultury  w Lubieniu Kujawskim za 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury   -  Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2017 rok. [...]

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.05.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIENIU KUJAWSKIM” [...]

Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kujawski na 2018 rok. [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, [...]

Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2017 rok i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej [...]

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek z terenu byłego lotniska w Kaliskach w celu zbioru siana, [...]

Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy [...]

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2018 r.

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim [...]

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.02.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Lubień Kujawski, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 562/44 i [...]

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.02.2018 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski, położonej w Lubieniu Kujawskim, składającej się z działek o [...]

Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 7.02.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim". [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 23.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do [...]

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.01.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.01.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:" Przebudowa drogi gminnej nr 191403C w miejscowości Kłóbka i Rzegocin, gmina Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2018 roku. [...]

Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. [...]

metryczka