2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim.”  realizowanego w oparciu o umowę UM_WR.433.1.290.2020 o dofinansowanie Projektu „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim,” Nr RPKP.10.02.01-04-0004/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014–2020.

Zarządzenie nr 72/2020 (1277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (20 sierpnia 2020)
Opublikował: Piotr Przybysz (22 sierpnia 2020, 21:53:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79