2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zrzadzenie Nr 44/2008

                                      Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                            z dnia 09 grudnia 2008 r
 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi Rady w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.
 
       Na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu naboru
na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/06 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 grudnia 2006 r.) zarządza się, co następuje:
 
      § 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych 
z  naborem na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi Rady
w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w składzie:
1) Pan Paweł Wiktorski – Burmistrz Lubienia Kujawskiego- Przewodniczący Komisji;
2) Pani Halina Lubasińska – Zastępca Burmistrza- członek Komisji;
3) Pan Ryszard Machnowski –Sekretarz Lubienia Kujawskiego-członek Komisji.
 
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      
                                                                                     Burmistrz
                                                                                     mgr inż.Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: D.Bujalska (9 grudnia 2008)
Opublikował: Danuta Bujalska (9 grudnia 2008, 12:01:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:21:20)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1033