2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2008 r.
               W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na:
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W ILOŚCI 22 000 LITRÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NARTACH”,
Na podstawie Statutu Miasta i Gminy Burmistrz zarządza, co następuje:
 
            § 1. Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 22 000 litrów do Szkoły Podstawowej w Nartach”, w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz: Bogumiła Kosmalska
 
               §2. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
               § 3.
1.      Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.      W dniu 10.10.2008 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.      Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
               § 4. Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
               § 5. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
               § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (10 października 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (13 października 2008, 09:44:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:22:37)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1000