2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 35/08

                                           ZARZĄDZENIE NR 35/08
                             Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.10.2008 r.
               W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na :
„DOSTAWA DO SZKÓŁ W LUBIENIU KUJAWSKIM, KALISKACH, KANIBRODZIE I KŁÓBCE ORAZ URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBIENIU KUJAWSKIM - WĘGLA KAMIENNEGO W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 1050 TON,  - MIAŁU WĘGLOWEGO W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 130 TON”,
Na podstawie Statutu Miasta  i Gminy  Burmistrz zarządza, co następuje:
 
            § 1. Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na: „Dostawa do szkół w Lubieniu Kujawskim, Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim - węgla kamiennego w łącznej ilości 1050 ton,  - miału węglowego w łącznej ilości 130 ton”, w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Urszula Makowska-Kryska
2. Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Dominowska
3. Sekretarz : Wojciech Szymański
 
               §2. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
               § 3.
1.      Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.      W dniu 03.10.2008 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.      Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
               § 4. Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
               § 5. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
               § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                 mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (2 października 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (2 października 2008, 14:02:04)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:22:51)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 809