2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 34/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 29 września 2008 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem  na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.
 
Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/06 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 grudnia 2006 r.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w składzie:
1)      Pan Paweł Wiktorski – Burmistrz Lubienia Kujawskiego - Przewodniczący Komisji;
2)      Pani Halina Lubasińska – Zastępca Burmistrza – członek Komisji;
3)      Pani Wanda Mordzak – Skarbnik Lubienia Kujawskiego – członek Komisji;
4)      Pan Ryszard Machnowski – Sekretarz Lubienia Kujawskiego – członek Komisji.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
       mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Ryszard Machnowski (29 września 2008)
Opublikował: Magdalena Szarwas (1 października 2008, 08:36:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:22:59)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1278