2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 33 /2008

                                                               Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                                                       z dnia 29 sierpnia 2008 r.

                                          w sprawie określenia terminu  składania 
wniosków                                dotyczących  udzielenia pomocy finansowej dzieciom i  uczniom na zakup podręczników.
 
    Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz.U Nr 147, poz. 931 ) zarządza się, co następuje :
 
§ 1.  Ustalam dzień 8 września  2008 r. ostatecznym terminem składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów szkół podstawowych rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej .
 
 § 2 . Wnioski wymienione w § 1  należy składać do dyrektorów  szkół  podstawowych, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2008/2009 .
 
 § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2008/2009, a których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                       mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Urszyla Makowska-Kryska (29 sierpnia 2008)
Opublikował: Monika Woźniak (29 sierpnia 2008, 10:51:35)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:23:10)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1102