2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarzadzenie nr 29/2008

Zarządzenie Nr 29/2008
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia  23 lipca 2008 r
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie
Miejskim w Lubieniu Kujawskim
 
 
 
Na podstawie art. 104 2§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy
( Dz..U. z dnia 1998 r Nr 21, poz.94 z późn. zm.)
 
 
§ 1
 
W  załączniku do Zarządzeniu Nr 11/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski
z dnia 26 lutego 2004 r § 12  w części dotyczącej pracowników administracyjnych
otrzymuje brzmienie:
 
Pracownicy administracyjni  - 38 godz. tygodniowo
-         poniedziałek  730- 1500
-         wtorek           730 - 1530
-         środa              730 - 1500
-         czwartek        730 - 1500
-         piątek             730 - 1500
 
Zgodnie z miesięcznymi rozkładami czasu pracy, za pracę w sobotę i niedzielę wolny
inny dzień w tygodniu .
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza , Kierownikom Referatów oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.
 
                                                               
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2008 r .
 
 
 
 
                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                               mgr inż. Paweł Wiktorski

                                                                                            

metryczka


Wytworzył: D.Bujalska (23 lipca 2008)
Opublikował: Danuta Bujalska (25 lipca 2008, 12:29:25)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:23:18)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030