2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 21/2008


 
z dnia  03 czerwca  2008 roku Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
 
w sprawie : powołania Komisji Konkursowych  mających na celu wyłonienie 
                    kandydata   na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i
                     Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie .
 
 
 
Na podstawie art.36 a ust 5 Ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r nr 256,poz2572  z późn. zmianami ) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
zarządza co następuje :
 
 
§ 1
 
 
1. Do przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na
    stanowisko  dyrektora Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie    powołuje się Komisję
    Konkursową w następującym składzie :
 
1.Przedstawiciel organu prowadzącego – Halina Lubasińska
2.Przedstawiciel organu prowadzącego – Urszula Makowska -Kryska
3.Przedstawiciel organu prowadzącego –Maria Pasiewicz
4.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego-Bożena El-Maaytah
5.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego-  Grażyna Troszyńska
6.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego- Elżbieta Urbańska
7.Przedstawiciel rady pedagogicznej – Anna Andrzejczak
8.Przedstawiciel rady pedagogicznej – Anna zbońkowska
9.Przedstawiciel rady rodziców- Ewa Pieczkowska 
10.Przedstawiciel rady rodziców –  Krystyna Małachowska
11. Przedstawiciel ZNP – Elżbieta Kopczyńska
 
2. Na przewodniczącego komisji powołuję Panią  Halinę Lubasińską
 
 
3. Do przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na
    stanowisko  dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach  powołuje się Komisję
    Konkursową w następującym składzie :
 
1.Przedstawiciel organu prowadzącego – Halina Lubasińska  
2.Przedstawiciel organu prowadzącego – Urszula Makowska -Kryska
3.Przedstawiciel organu prowadzącego –Maria Pasiewicz
4.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego- Bożena El-Maaytah
5.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego-  Grażyna Troszyńska
6.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego- Elżbieta Urbańska
7.Przedstawiciel rady pedagogicznej – Grażyna Szymczak
8.Przedstawiciel rady pedagogicznej – Ewa Tyczyńska
9.Przedstawiciel rady rodziców- Barbara Wilińska
10.Przedstawiciel rady rodziców – Małgorzata Jakubowska
11. Przedstawiciel ZNP – Elżbieta Kopczyńska
 
4. Na przewodniczącego komisji konkursowej powołuję Panią Halinę Lubasińską

                                                             Burmistrz

                                                                Lubienia Kujawskiego

                                                             Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (3 czerwca 2008)
Opublikował: Monika Woźniak (3 czerwca 2008, 15:47:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:23:40)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1641