2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 18/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 23 maja 2008 r
   
 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu    
   Kujawskim
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
                                                       
 
                                                            § 1
 
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
                                                          § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza, Skarbnikowi Lubienia Kujawskiego
Kierownikom Referatów oraz Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
 
 
                                                          § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 (126kB) word

Schemat organizacyjny (27kB) word

metryczka


Wytworzył: P.Wiktorski (23 maja 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (27 maja 2008, 11:16:50)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:23:49)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1559