2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 15/2008

                          BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO
                                          z dnia 23 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 
 
 
 
Działając na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
 
                                   Zarządzam , co następuje:
 
                                                       § 1
 
Ustalam ekwiwalent pieniężny w kwocie 10,00 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 
                                                        § 2
 
Traci moc Zarządzenie  Nr 17/2006 Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 
                                                        § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 roku.
 
 
                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                        mgr inż. Paweł Wi

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Cybulska (24 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Szymańska (24 kwietnia 2008, 12:33:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:24:08)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1216