2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE NR 11/2008


Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.03.2008r.

w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art 36, art 43, art 53a ust 2, art 60 ust 4b ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr14, poz. 89 z późn. zm.) oraz § 5 ust1 i 2 oraz § 8 uchwały Nr XVII/63/07 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20.12.2007r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim


§ 1. Powołuje likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim Panią Halinę Nowicką.


§ 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
2. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia,
3. dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego zakładu,
4. zaspokojenie wierzycieli,
5. zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
6. dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów.


§ 3. Czynności likwidacyjne likwidator rozpocznie w dniu 1.04.2008r. a zakończy w dniu 30.04.2008r.


§ 4. Ustala się wynagrodzenie likwidatora w kwocie 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł).


§ 5. Po zakończeniu likwidacji likwidator złoży Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubień Kujawski sprawozdanie z likwidacji. Sprawozdanie stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 4 i wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od przyjęcia sprawozdania przez Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski. 
   
 

metryczka


Wytworzył: MAGDALENA SZARWAS (24 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Szymańska (24 kwietnia 2008, 10:48:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:24:16)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1373