2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 2/2008

Zarządzenie Nr 2/2008
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 15 stycznia 2008 roku
 
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr: XVII/68/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku.
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządza, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr: XVII/68/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
-         w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 15.055.000 zł” pozostaje bez zmian
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
-          w § 1 wyrażenie „wydatki gminy na kwotę 15.055.000 zł” pozostaje bez zmian
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

 

załączniki i uzasadnienie (8kB) zip
 

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (15 stycznia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (1 lutego 2008, 11:12:54)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:25:14)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 948