2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 42/2009


ZARZĄDZENIE NR 42/2009
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.10.2009r.
 
               W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych na  :
„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 24 000 litrów do Szkoły Podstawowej w Nartach”.
Na podstawie Statutu Miasta  i Gminy  Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 24 000 litrów do Szkoły Podstawowej w Nartach w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Urszula Makowska-Kryska
3. Sekretarz: Wojciech Szymański
 
§ 2. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
§ 3.
1. Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2. W dniu 19.10.2009r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3. Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
§ 4. Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§ 5. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 (48kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (16 października 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (19 października 2009, 09:23:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:11:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 776