2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 22/2009


ZARZĄDZENIE NR 22/2009
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.05.2009r.


W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych na : "Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0 - 31,50 mm w ilości 1000 ton oraz o frakcji 31,5 - 63,00 mm w ilości 1800 ton na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski".

Na podstawie Statutu Miasta i Gminy Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1 Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na: "Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0 - 31,50 mm w ilości 1000 ton oraz o frakcji 31,5 - 63,00 mm w ilości 1800 ton na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski" w następującym składzie : 1.Przewodniczący: Halina Lubasińska 2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański 3. Sekretarz : Bogdan Domżalski

§ 2 Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
§ 3 Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania. W dniu 26.05.2009r. Komisja dokona oceny złożonych ofert . Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.


§ 4 Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.

§ 5 Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Lubienia Kujawskiego Paweł Wiktorski

Regulamin pracy komisji konkursowej (41kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 maja 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (18 maja 2009, 13:05:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:16:48)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 634