2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 4/2009

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.02.2009r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych na  :
„Dostawa kamienia pokruszonego polnego (tłucznia kamienia polnego) o frakcji 0-31,5 mm w ilości 2 500 ton na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego w roku 2009 w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Lubień Kujawski”.
Na podstawie Statutu Miasta  i Gminy  Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
„Dostawa kamienia pokruszonego polnego (tłucznia kamienia polnego) o frakcji 0-31,5 mm w ilości 2 500 ton na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego w roku 2009 w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Lubień Kujawski”.
w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz : Bogdan Domżalski
 
§ 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
§ 3
1.      Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.      W dniu 16.02.2009r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.      Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
§ 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§ 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Paweł Wiktorski

Regulamin pracy komisji przetargowej (58kB) word

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (9 lutego 2009)
Opublikował: Wojciech Szymański (9 lutego 2009, 14:10:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:20:19)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 765