2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie 1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w formie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w formie wsparcia związanych z realizacją zadań Gminy Lubień Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Za wzór oferty na realizację zadania publicznego oraz za wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przyjmuje się odpowiednie wzory zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
4. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1, zamieścić w prasie (w dzienniku o zasięgu lokalnym), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

§ 2. Określam trzydziestodniowy termin składania ofert, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, licząc od dnia ukazania się w prasie ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (39kB) plik


Wytworzył: Paweł Wiktorski (20 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (2 lutego 2009, 16:39:34)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:20:47)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 733

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij