2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 27/2010

                                                                                      Lubień Kujawski, 2010.08.26
 
 
                                          Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr.  27/2010
 
                                          Burmistrza  Lubienia Kujawskiego
        w sprawie powołania Komisji Przetargowej  w sprawie sprzedaży  nieruchomości
         stanowiących własność   gminy Lubień Kujawski.
                                                  
                                                                                                                                                                                                          
 Na podstawie paragrafu 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz. U.Nr 7 poz. 2108 z 2004 roku / z p.zm powołuję Komisję Przetargową  
do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w Kaliskach, oznaczonych numerami  ewidencyjnymi 232/65 i 232/69, w składzie:
 
1.      Halina Lubasińska  - przewodnicząca
2.      Wiesława Rusek   - członek
3.      Elżbieta Dominowska – członek
 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 sierpnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (6 września 2010, 07:54:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:05:33)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 914