2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 26/2010

                                                                                     Lubień Kujawski, 2010.08.09
 
 
 
                                   Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr.  26/2010
 
                                    Burmistrza  Lubienia Kujawskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej  w sprawie sprzedaży  nieruchomości
stanowiących własność   gminy Lubień Kujawski.
                                                  
                                                          $  1.
Na podstawie  & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr. 207 poz. 2108 z 2004 roku/ z p. zm.

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego   nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w  Lubieiu  Kujawskim , oznaczonej  na mapie numerem 491/5 oraz lokalu mieszkalnego  nr. 12 przy ulicy Żwirki i Wigury 1, w składzie:
 
1.     Halina Lubasińska  -  przewodnicząca
2.     Wojciech Szymański -   członek
3.     Urszula Makowska Kryska -    członek
 
 
                                                          $  2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 sierpnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (9 sierpnia 2010, 12:59:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (29 stycznia 2016, 09:05:41)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 880