2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Lubienia Kujawskiego dnia 19 września 2011 r

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy"
 
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam do stosowania „Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania podanych w nim zasad i terminów.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 16/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 maja 2007 r w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                        

                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                       Paweł Wiktorski

załącznik do zarządzenia (131kB) word                                                              

metryczka


Wytworzył: D.Bujalska (19 września 2011)
Opublikował: Danuta Bujalska (27 września 2011, 10:10:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:17:55)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 922