2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.10.2012 r.


W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych pn.:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,00 zł”
Na podstawie Statutu Miasta  i Gminy  Burmistrz zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert pn.:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,00 zł”
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Ryszard Machnowski
2. Z-ca przewodniczącego: Krystyna Klimczak
3. Sekretarz: Urszula Makowska-Kryska
§ 2. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
§ 3.
1. Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2. W dniu 15.10.2012 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3. Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
§ 4. Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
§ 5. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2012 (50kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 października 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (15 października 2012, 08:14:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:10:01)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743