2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 9 lipca 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 23 /2012
 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 9 lipca 2012 r.
 
w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
    Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706 ) zarządza się, co następuje :
 
       § 1.  Ustalam dzień 4 września  2012 r. ostatecznym terminem składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w § 2 ust.2 i ust.7 pkt 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
      § 2 . Wnioski wymienione w § 1 należy składać do dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjów do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 .
 
     § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2012/2013, a których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski .
 
      § 4.1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
      2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska-Kryska (9 lipca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 lipca 2012, 08:55:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:11:43)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 529