2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie nr 16/2012

                                     Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.04.2012 r.
 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych pn.:
„Remont i modernizacja świetlicy w OSP Lubień Kujawski w Lubieniu Kujawskim”
Na podstawie Statutu Miasta  i Gminy  Burmistrz zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert pn.:
„Remont i modernizacja świetlicy w OSP Lubień Kujawski w Lubieniu Kujawskim”
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Ryszard Machnowski
2. Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Dominowska
3. Sekretarz: Honorata Witczak
§ 2. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
§ 3.
1. Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2. W dniu 10.04.2012 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3. Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
§ 4. Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
§ 5. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
załącznik do zarządzenia (52kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (10 kwietnia 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 kwietnia 2012, 09:01:45)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 12:12:40)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 881