2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

Zarządzenie Nr 29/2014

                                            Burmistrza Lubienia Kujawskiego
                                                 z dnia 6 sierpnia  2014 r.
 
w sprawie określenia terminu składania wniosków dotyczących udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 
    Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. poz. 1024 ) zarządza się, co następuje :
 
       § 1. Ustalam dzień 5 września  2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w § 2 ust.2  pkt 1-8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 
      § 2. Wnioski wymienione w § 1 należy składać do dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjów do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015 .
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015, a których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski .
 
      § 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
            2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Makowska - Kryska (6 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Szarwas (7 sierpnia 2014, 13:07:28)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:05:03)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 662