2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31 maja 2013 r.


ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 31 maja 2013 r.
 
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 18, 87-840 Lubień Kujawski.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) w związku z § 7 i 9 Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/73/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 22, poz. 319) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Przeprowadzić nabór na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 18, 87-840 Lubień Kujawski.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, ogłosić w sposób zwyczajowo przyjęty, w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Do przeprowadzenia naboru, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję, której skład, zadania i tryb pracy określa Regulamin Komisji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2013 (49kB) word

Zarządzenie nr 14/2013 (2021kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (31 maja 2013)
Opublikował: Bogumiła Sztela (31 maja 2013, 10:25:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (28 stycznia 2016, 08:13:02)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846