Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

KARTA USŁUGI NR:19


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1999).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743),
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 81, poz. 1 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14.07.2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
2. Ważny paszport z ważną polską wizą.
3. W przypadku obywateli państw, z którymi zawarte jest porozumienie o ruchu bezwizowym - ważny paszport oraz (jeżeli porozumienie tak stanowi) zaproszenie zaopatrzone w adnotację o wpisie do ewidencji zaproszeń prowadzonej w Kujawko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
4. W przypadku obywateli państw członkowskich UE zamierzających zamieszkać na okres dłuższy niż 3 miesiące - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE wydane przez wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
5. Właściciel lub inny podmiot dysponujący lokalem okazuje tytuł prawny do lokalu.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy pod wskazanym adresem.
Termin realizacji:
 
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji wynosi 10zł, płatne w kasie Urzędu .
Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
 
1. Cudzoziemiec przebywający w danej miejscowości zobowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy, przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do danej miejscowości.
2. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności najemcy lub właściciela lokalu, podając datę przybycia, adres i zamierzony czas trwania pobytu.
3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje wojewoda Kujawsko - Pomorski. Wnioski składa się w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Formularze: Wzór karty (3kB) jpg
Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (55kB) word
Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (148kB) pdf
Wzór wniosku zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (152kB) pdf

 

Wytworzył: P.Mielczyński (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij