Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności.

KARTA USŁUGI NR:15


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów ewidencji ludności.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 1298) w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 15 czerwca 2010r. Nr 105, poz. 667).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania).
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
Termin realizacji:
 
Do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Opłaty:
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.
Uwagi:
 

Formularze: Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu (70kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu (450kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu (70kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu (423kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu (70kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o wymeldowaniu (426kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania (70kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania (426kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji o zameldowaniu (458kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji o zameldowaniu wspólnym (434kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji o wymeldowaniu (435kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji o braku zameldowania (474kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 17:36:59)

Ostatnia zmiana: adm (6 listopada 2011, 17:46:54)
Zmieniono: dod. formularzy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3589